ویکی Assassin’s Creed

فرقه انشنتس

اشتراک‌گذاری

فرقه پارینه‌ها

Order of the Ancients

فرقه انشنتس - Assassin’s Creed

رهبر

فلاویوس (شیر)

موقعیت

مصر
روم

گروه های وابسته

تمپلارها(تجسم آینده)
پادشاهی بطلمیوسی
امپراطوری روم
گابینیانی

تاریخ تاسیس

حوالی ۱۳۳۴ پ.م.

فرقه پارینه‌ها یا فرقه انشنتس (Order of the Ancients) که مجموع آن‌ها با نام مار نیز شناخته می‌شد، فرقه‌ای مخفیانه در زمان مصر باستان بود که هدفش استفاده از عتیقه‌های خدایان باستان برای ترویج صلح تحت حاکمیت اعضای خودش بود.

آن‌ها در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم (Ptolemy XIII) به واسطه تسلط بر فرعون جوان، بر مصر حکمرانی می‌کردند. بعد از کشته شدن بطلمیوس آن‌ها از ژولیوس سزار پشتیبانی کردند، کسی که به آن‌ها اجازه‌ی گسترش در جمهوری روم را داد. این فرقه در نهایت به تمپلارها یا فرقه شوالیه‌های تمپلار تکامل پیدا کرد.

تاریخچه

در سال ۵۱ پیش از میلاد بطلمیوس سیزدهم به همراه خواهرش کلئوپاترا به تخت سلطنت رسید و این فرقه به سرعت به قدرت واقعی سلطنت تبدیل شد. آن‌ها از تمام قدرتشان برای برای نفوذ استفاده کردند و قصد داشتند تا از طریق بطلمیوس نقشه‌های خود را در این قلمرو عملی کنند.

از آن جایی که فرقه می‌دانست که نمی‌تواند ملکه را به راحتی برادرش کنترل کند، تصمیم گرفت تا او را در سال ۴۸ قبل از میلاد از مصر خارج کند. آن‌ها بطلمیوس را برگزیدند چون می‌دانستند کلئوپاترا فرمانروای زیرک و بهتری است در حالی که برادر جوان‌ترش در قدرت سطحی‌نگر بود و به راحتی به سمت آن‌ها متمایل می‌شد.

بعد از مشخص شدن اقدام آن‌ها، بایک مدجای تصمیم گرفت تا برنامه‌های آن‌ها برای سلطه را نقش بر آب کند. او گروهی به نام پنهان شدگان (Hidden Ones) را تاسیس کرد که یک انجمن برادری بود و بعدها تبدیل به انجمن برادری اساسین شد. این گروه تا سالیان دور با فرقه‌ی تمپلار به مبارزه می‌پرداخت.

مرور کلی و ایدئولوژی

فرقه انشنتس توسط فرعون اسمنخ‌کارع در حدود سال ۱۳۳۴ پ.م. با هدف کشف و بهره برداری از تکنولوژی‌های تمدن اولیه (Isu) ایجاد شد. پس از کشف مخزن Eeyoo Sekedoo Aat، اسمنخ‌کارع مجبور شد برای پنهان کردن آن در نهایت معبد خود را به این مخزن متصل کرد.

فرقه یک انجمن مخفی در مصر بطلمیوس بود که ارکان آن را مردان و زنان با درجه‌های مختلف تشکیل می‌دادند. این اشخاص در مواردی مثل سیاست، مذهب، اقتصاد و اقدامات نظامی نفوذ پیدا کرده و جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. اعضای فرقه در فضای عمومی با ماسک‌هایی نمادین ظاهر می‌شدند و از این طریق پیوستگی خود به گروه را مشخص می‌کردند. هر عضو کلیدی آن به طور مستقل در جامعه مصر نفوذ پیدا داشت و قلمروی خود را در اختیار داشت. به دلیل محدودیت‌های ارتباطی و حمل و نقل آن‌ها در سراسر مصر پخش بودند.

فرقه انشنتس به مانند همتایان آینده‌شان یعنی تمپلارها به زندگی پس از مرگ و «پدر درک» اعتقاد داشتند.

هدف اولیه این فرقه بازگرداندن قدرت دودمان به زمان‌های گذشته در مصر باستان و شکوه دودمان‌های قبل از بطلمیوس بود. در دوران قبل این موضوع متمرکز بر قدرت‌های الهی فرعون‌ها بود و حالا این فرقه به دنبال یافتن معنای کنترل از طریق سیاست، دین، نیروی نظامی یا مسائل فرهنگی بود تا چیزی که در دوران مصر بطلمیوسی از دست رفته بود بازگردانده شود. علاوه بر این، آن‌ها افرادی را در مقام جمع‌آورنده اطلاعات داشتند که در مورد رازهای گذشته مثل قطعات عدن تحقیق می‌کردند.

اعضای Order of the Ancients

مصر باستان

اسمنخ‌کارع (Smenkhkare) - موسس

مصر بطلمیوسی/جمهوری روم

متحدان

دانستنی ها

  • به گفته‌ی متیو زاگورک، کارگردان داستانی Assassin's Creed: Origins همان طور که هیدن وان‌ها می‌توانند به عنوان اولین اساسین‌ها در نظر گرفته شوند، فرقه انشنتس نیز می‌تواند اولین شکل گیری تمپلارها باشد.

نمایش در