بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پنهان شدگان (Hidden Ones)

اشتراک‌گذاری

پنهان شدگان

Hidden Ones

پنهان شدگان (Hidden Ones) - Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

پنهان شدگان یا هیدن وان‌ها (Hidden Ones) تجسم و پیشگام انجمن برادری اساسین بودند. این محفل توسط بایک (از سیوا) و همسرش آیا (از اسکندریه) در سال ۴۷ پیش از میلاد در مصر شکل گرفت. هدف این گروه محافظت از مردم در برابر سرکوب شدن و ناعدالتی و همچنین جلوگری از سلب شدن اراده آزاد بود.

ایجاد شدن این محفل پاسخی مستقیم به فرقه پیشینیان بود، فرقه‌ای که در واقع تجسم اولیه از دشمن اصلی اساسین‌ها یعنی فرقه تمپلار بود. این فرقه از پشت صحنه به دستکاری حاکمان در جهت جاه طلبی‌های خود می‌پرداخت و همین باعث شد تا هرج و مرج و خشونت مصر و سلسله بطلمیوسی را فرا بگیرد. بایک با الهام از تمام رنج‌هایی که در طول فعالیت‌های قبلی خود به عنوان یک مدجای تجربه کرده بود، این کیش را ابداع کرد که پایه‌ای برای فلسفه اساسین‌ها شد. ایا با نامگذاری مجدد خود به آمنت، به نوبه خود روابطی را با سناتورهای رومی ایجاد کرد تا شبکه‌ی عملیاتی پنهان شدگان در رم را مستحکم کند. پایگاه‌های رم به سرپرستی آمنت و پایگاه‌های ممفیس به رهبری بایک اولین شاخه‌ها را تشکیل داد که در نهایت به انجمن اساسین‌ها تبدیل شدند.

هیدن وان‌ها نیز همانند اساسین‌ها از ترور به عنوان وسیله‌ای برای از بین بردن دشمنان خود استفاده می‌کردند و آسیب رساندن به افراد بی‌گناه را ممنوع کرده بودند. در سال ۱۰۹۰ پس از میلاد، هیدن وان‌ها تحت رهبری حسن صباح خود را به عنوان یک حکومت در کوه‌های شمالی ایران به پایتخت الموت سازماندهی کردند و از آن زمان نام خود را به نام اساسین‌ها تغییر دادند.

صفحات دیگر