بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مدجای

اشتراک‌گذاری
مدجای
نشان مدجای در دست بایک

مدجای (Medjay) عنوانی است که به اعضای گروه شبه نظامی و نخبه در مصر باستان داده می‌شد، آن‌ها افرادی دلیر و فراتر از یک پلیس بودند که به محافظت از فرعون و دیدبانی صحراها و مناطق مورد نظر فرعون می‌پرداختند. آن‌ها در اوج عملکردشان به عنوان نماد افتخار و شجاعت شناخته می‌شدند و به همین دلیل نشان‌شان با چشم حورس آراسته شده بود، نشانی که نشانگر محافظت از مردم مصر بود.

تاریخچه

مدجای در اصل در زمان پادشاهی قدیم مصر و برای محافظت از افراد فرعون شکل گرفت. آن‌ها نگهبانان مورد اعتماد فرعون بودند که به عنوان محافظان فوق‌العاده خدایان و مردم در نظر گرفته می‌شدند.

در دوران دومان بطلمیوس نقش آن‌ها کمرنگ شد. بایک (‌Bayek) یکی از آخرین بازماندگان مدجای بود و همانند یک کلانتر از جامعه‌اش محافظت می‌کرد. همسر او یعنی آیا نیز پیش از این که به اسکندریه برود به عنوان یک مدجای خدمت می‌کرد. با وجود این که ارگان دیگری تحت عنوان phylakitai جای آن‌ها را گرفته بود اما مصریان هنوز نماد مدجای را می‌شناختند و بایک را با عنوان «محافظ» خطاب می‌کردند.

در ۴۸ پ.م. کلئوپاترا به بایک پیشنهاد داد تا مدجای او باشد و به او یک نشان طلایی داد تا جایگزین نشان چرمی او شود. هپزفا از دوستان نزدیک بایک نیز به عنوان یک مدجای در سیوا شناخته می‌شد، او در زمانی که بایک به منظور گرفتن انتقام از فرقه پیشینیان به سفر رفت، جای او را گرفت. بعد از مرگ هپزفا بایک حقیقتا تنها مدجای باقی مانده بود، عنوانی که بعد از تبدیل شدن او به اولین پنهان شدگان (Hidden Ones) به فراموشی سپرده شد.

نماد

مدجای
نشان ساده مدجای، مورد استفاده بایک و هپزفا
مدجای
نشان طلایی مدجای، اهدا شده توسط کلئوپاترا به بایک

دانستنی ها

  • ظاهر بایک و هپزفا نشان می‌دهد که نشان مدجای روی شانه چپ بسته می‌شود.

نمایش‌ها

صفحات دیگر