ویکی Assassin’s Creed

پنهان شدگان (Hidden Ones)

اشتراک‌گذاری

پنهان شدگان

Hidden Ones

پنهان شدگان (Hidden Ones) - Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

موقعیت

مصر
روم
یونان
شام

گروه‌های وابسته

اساسین‌ها (تجسم آینده)

تاریخ تاسیس

سال ۴۷ پیش از میلاد

تاریخ سازماندهی مجدد

۱۰۵۰ بعد از میلاد

اعضای برجسته

آکیلوس
مارکوس یونیوس بروتوس
لئونیوس
گایوس کاسیوس لونگینوس
لوگوس
تاهیرا

پنهان شدگان یا هیدن وان‌ها (Hidden Ones) تجسم و پیشگام انجمن برادری اساسین بودند که در سراسر امپراطوری روم فعالیت داشتند. اولین انجمن برادری اساسین هیدن وان‌ها نام داشت که توسط بایک (از سیوا) و همسرش آیا (از اسکندریه) در سال ۴۷ پیش از میلاد در مصر شکل گرفت. هدف این گروه فعالیت مخفیانه به منظور کشتن افرادی بود که قصد کنترل آزادی بشریت را داشتند.

در سال ۱۰۵۰ بعد از میلاد بخش شام از پنهان شدگان به رهبری حسن صباح یک شهر با دولت مستقل خود ایجاد کرد که طی این فرآیند آن‌ها بیشتر با نام حشاشین شناخته شدند.

اعضا

بطلمیوس مص‏ر / جمهوری روم

 • بایک (بنیان‌گذار)
 • آیا/امنت (بنیان‌گذار)
 • سزارین
 • مارکوس یونیوس بروتوس
 • کاشتا
 • کاواب
 • گایوس کاسیوس لونگینوس
 • لوگوس
 • فوکیداس
 • شکیلات
 • تاهیرا
 • پابلیوس ولومنیوس
 • اوسورکون
 • پانچی
 • Maqwat
 • Pasherenptah
 • Phanos the Younger
 • ۳۸ سناتور دیگر که در ترور سزار مشارکت داشتند

امپراطوری روم

 • لئونیوس
 • اکسیپیتر
 • آکیلوس
 • کوروو
 • لوسیوس
 • اساسین رومی

قرون وسطای میانه

 • حسن صباح

متحدان و دست‌نشانده‌ها

مصر پلمیوس / جمهوری روم

دانستنی‌ها

 • نام آمون، خدای مصری به معنای «پنهان شده» است. شکل مونث آمون امنت است، که همسر آمون بود.