بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فرقه‌ی کاسموس

اشتراک‌گذاری

فرقه‌ی کاسموس

Cult of Kosmos

فرقه‌ی کاسموس - Assassin’s Creed

عنوان رهبر

روح کاسموس

مقر

خلوتگاه کاسموس

موقعیت

یونان

همتای پیشین

فرقه هرمس

مذهب

یکتاپرستی هلنیک

فرقه‌ی کاسموس (Cult of Kosmos) یک سازمان مخفی بود که در قرن پنجم قبل از میلاد در سراسر یونان فعالیت می‌کرد. اعضای این فرقه خدایی به نام کاسموس را می پرستیدند و نقشه‌ای برای کنترل جهان هلنیک برای اهداف خود داشتند. برای این منظور، اعضای آن در تمام بخش‌های جامعه یونان نفوذ کردند، حتی پیتیا را مجبور کردند که عروسک خیمه‌شب بازی‌شان باشد. آن‌ها مستقیما در شعله‌ور شدن جنگ پلوپونز تاثیرگذار بودند و امیدوار بودند با دستکاری هر دو طرف درگیری، جنگ را تا حد امکان طولانی کنند.

در نهایت، این فرقه به طور کامل توسط کاساندرا و به لطف دسیسه‌های رهبر خودشان، آسپاسیا نابود شد.

تاریخچه

جنگ تروآ

آگاممنون فرقه‌ی کاسموس را در زمان جنگ تروجان و اتحاد تمام یونان بنیان کرد.

جنگ‌های یونانی-پارسی

فرقه به طور قابل توجهی توسط خشایارشای یکم (در زمان پیروزی‌اش) پشتیبانی می‌شد و خشایارشا آن را به عنوان عاملی برای یک یونان متحد تحت سلطه‌ی خود می‌دانست. زمانی که لئونیداس در مورد رفتن به جنگ پارسی‌ها در دلفی از پیشگو مشورت می‌گرفت، کل فرقه در مقابل شاه اسپارت قرار گرفت و به او هشدار داد که بر خلاف نقشه‌های آن‌ها اقدامی نکند. با این حال لئونیداس تهدید فرقه را نادیده گرفت و علیه مهاجمان جنگید. این بی‌احترامی او به فرقه به بهای جانش تمام شد اما در نهایت نقشه‌های فرقه‌ی فرقه‌ی کاسموس را متوقف کرد.

جنگ پلوپونز

چند دهه بعد، فرقه جنگ پلوپونز را در میان دو شهر مهم یونان به طور هماهنگ‌شده و به منظور گرفتن کنترل یونان شعله‌ور کرد. آن‌ها همچنین سعی کردند اصل و نسب لئونیداس را به خاطر پتانسیلی که در دخالت در نقشه‌هایشان داشتند ریشه‌کن کنند. این موضوع باعث شد تا کاساندرای مزدور علیه آن‌ها قد علم کند و علیه نقشه‌های فرقه برای کنترل یونان مبارزه کند.

صفحات دیگر