ویکی Assassin’s Creed

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلئوپاترا

اشتراک‌گذاری

کلئوپاترا هفتم

Cleopatra VII

کلئوپاترا - Assassin’s Creed

تولد

۶۹ سال پیش از میلاد
اسکندریه، پادشاهی بطلمیوسی

مرگ

۳۰ سال پیش از میلاد (۳۹ سال)
اسکندریه، پادشاهی بطلمیوسی

وابسته به

دودمان بطلمیوس
Order of the Ancients

کلئوپاترا هفتم فیلوپاتور (۶۹ - ۳۰ سال پیش از میلاد) که به طور خلاصه با نام کلئوپاترا (Cleopatra) شناخته می‌شود، آخرین فرعون تاثیرگذار مصر بود که از ۵۱ تا ۳۰ سال پیش از میلاد فرمانروایی کرد. او دختر بطلمیوس دوازدهم آولتس، و خواهر بزرگ‌تر بطلمیوس سیزدهم است.

به عنوان عضوی از خاندان بطلمیوسی کلئوپاترا ابتدا در کنار پدرش و بعدها به طور مشترک با برادرش بطلمیوس حکومت می‌کرد. او به عنوان ملکه با ژولیوس سزار ازدواج کرد و به کمک او سلطنت خود را تثبیت کرد.

بیوگرافی

کلئوپاترا در ۶۹ سال پیش از میلاد برای به عنوان دختر بطلمیوس دوازدهم آولتس به دنیا آمد. به دنبال مرگ پدرش در ۵۱ پ.م. کلئوپاترا که هجده سال سن داشت به فرعون بعدی مصر تبدیل شد و همراه با بطلمیوس سیزدهم بر کشور حکومت کرد.

در ۴۹ پ.م. او توسط برادر جوان‌ترش یعنی بطلمیوس سیزدهم تبعید شد. برادر او توسط فرقه پارینه‌ها حمایت می‌شد. به این ترتیب او مجبور شد به کمک آپولودور، یکی از پیروان وفادارش به اسکندریه فرار کند. او در این دوران در ویلای شخصی آپولودور زندگی می‌کرد. بعدها کلئوپاترا از طریق آپولودور با آیا آشنا شد، یک مدجای سابق که رابطه‌ی نزدیکی با کلئوپاترا پیدا کرد و به مامور و محافظ او تبدیل شد.

در ۴۸ پ.م. او با بایک (Bayek) آشنا شد که این آشنایی از طریق همسر بایک یعنی آیا (Aya) که به کلئوپاترا خدمت می‌کرد ایجاد شد. بایک و کلئوپاترا هر دو به دلایل شخصی خودشان قصد از بین بردن اعضای فرقه را داشتند. کلئوپاترا اطلاعات خوبی در مورد فرقه در اختیار بایک گذاشت و این دو برای نابودی فرقه همراه شدند.

Cleopatra به دنبال دستیابی به قدرت، رابطه‌ای نامشروع با ژولیوس سزار پیدا کرد، کسی که او را در مبارزه علیه برادرش کمک کرد. در نهایت کلئوپاترا با کمک سزار، کنترل مصر را در دست گرفت اما سلطنت او تحت نظارت فرقه بود.

جنگ در برابر اکتاویوس و مرگ

مارکوس آنتونیوس، معشوقه کلئوپاترا کشته شده بود. او برای آخرین بار در قصرش با آمنت رویارو شد. خدمتگذار سابق او از فرعون خواست تا خودش را برای پیروزی اکتاویوس تسلیم کند. کلئوپاترا نیز این درخواست قبول کرد با این شرط که آمنت پسرش سزارین را با خود ببرد و او را به عنوان یک پنهان شده (Hidden One) آموزش دهد. آمنت به او سمی داد تا خودکشی کند و به این ترتیب آخرین فرعون مصر کشته شد.

صفحات دیگر