بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیزه‌ی لئونیداس

اشتراک‌گذاری
نیزه‌ی لئونیداس - Assassin’s Creed

نیزه‌ی لئونیداس (Spear of Leonidas) که همچنین با عنوان تیغه‌ی لئونیداس شناخته می‌شود، یک سلاح ایسو بود که حامل آن پادشاه اسپارتان یعنی لئونیداس بود. به دنبال مرگ او این نیزه‌ی شکسته سرانجام به دختر او مارینه و سپس به نوه‌ی او رسید. گفته شده این نیزه دارای قدرت‌های فرا طبیعی است. کاساندرا این نیزه‌ی شکسته را پیش هفائستوس آهنگر برد تا آن را تعمیر و قابلیت‌های آن را تقویت کند.

عملکرد

این نیزه قادر به اعطای قدرتی فوق‌العاده به کاربرش است و همین طور دسترسی به تعداد زیادی از قدرت‌های فرا طبیعی را فراهم می‌کند. آن طور که نشان داده شد این نیزه می‌تواند آدرنالین کاربر را برای ایجاد اثرات فرا طبیعی مهار کند، از جمله پنهان کردن کاربر، بازیابی سلامتی یا کنترل عناصر طبیعی مثل سم و آتش. همین طور به صورت مختصر سرعت واکنش‌های کاربر افزایش داده می‌شود و تیرهای پرتاب شده توسط او حامل انرژی انفجاری و قادر به گذشتن از دیوارها می‌شوند.

کاربران

  • ایسو
  • لئونیداس اسپارت
  • کاساندرا / الکسیوس
  • هرودوت
  • لیلا حسن
صفحات دیگر