بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تیغه پنهان (Hidden Blade)

اشتراک‌گذاری

تیغه پنهان (Hidden Blade)خنجر یا تیغه پنهان (Hidden Blade) اسلحه مورد استفاده توسط انجمن برادری اساسین و مانند یک امضا برای آن‌ها محسوب می‌شود.

این سلاح برای عمل اصلی آن‌ها یعنی به قتل رساندن اهدافشان طراحی شد. اسلحه شامل یک تیغه‌ی در غلاف است که در مواقع لزوم بیرون می‌آید و کاربر به واسطه یک دستکش یا دستبند به آن تجهیز می‌شود. قابل حمل بودن و پنهان بودن تیغه پنهان در پیوستگی با فریرانینگ و مخفی‌کاری اساسین است. این به هر اساسین اجازه می‌دهد تا بدون این که توجه هدف را به خود جلب کند او را از میان ببرد، و فنون توسعه یافته در استفاده از سلاح در اغلب مواقع این اطمینان را می‌دهد که هدف به صورت آنی کشته شود.

علاوه بر این کاربردهای عملی، این سلاح دارای تاریخچه‌ی بلندی نیز است، پیشینه آن به امپراطوری هخامنشی برمی‌گردد، جایی که داریوش اساسین به وسیله تیغه پنهان اقدام به کشتن پادشاه پارسی یعنی خشایارشای یکم کرد. همین سلاح بعدها به بایک رسید، کسی که آن را سلاح امضا شده انجمن برادری اساسین تبدیل کرد. از آن زمان تیغه پنهان در طی هزاران سال تکامل پیدا کرده است.

در ابتدا برای تسهیل در استفاده از این سلاح نیاز به قطع انگشت انگشتری بود اما در دوران مربی بودن الطائر ابن لا احد این سلاح اصلاح شد و دیگر نیازی به قربانی کردن انگشت نام برده نبود. علاوه بر بهبودهایی در طول قرن‌های بعدی توسط شاخه‌های مختلف انجمن برادری روی این تیغه انجام می‌شد، در مواردی کاربران این سلاح را با شیوه‌های شخصی خود انطباق می‌دادند. برای نمونه می‌توان به تیغه پنهان متصل به پای شائو جون، تیغه محوری کانر، تیغه سه لبه ارباز میر و اخیرا تیغه شوک (الکتریکی) اشاره کرد.

تصاویر

تیغه پنهان (Hidden Blade)

صفحات دیگر