ویکی Assassin’s Creed

معبد آمون (Temple of Amun)

اشتراک‌گذاری
معبد آمون (Temple of Amun) Assassin’s Creed

معبد مدونامون

معبد آمون (Temple of Amun) معبد مجتمعی مهم در سیوا بود که برای محل اقامت پیش‌گوی آمون مورد استفاده قرار می‌گرفت و امور روستا در آن جا اتخاذ می‌شد. این بنا روی مخزن سیوا قرار داشت و این مخزن به عنوان یک تالار زیرزمینی در معبد گنجانده شده بود.

تاریخچه

در سال ۴۹ پ.م. فرعون بطلمیوس سیزدهم اقدام به منصوب کردن مدونامون (یکی از اعضای فرقه پارینه‌ها) به عنوان پیش‌گوی آمون کرد. یک سال بعد بایک به سیوا بازگشت و گروهی از کشاورزان را از قفس‌هایی داخل معبد آزاد کرد، از جمله ترمون (Teremun) که به سبب جراحت‌هایی که داشت مرد و بایک بدن او را تا مزرعه‌اش حمل کرد.

در زمانی بعد از این ماجرا، بایک به این معبد مجتمع نفوذ پیدا کرد و کشیش‌هایی که مورد شکنجه مدونامون قرار داشتند را آزاد کرد. سپس بایک اقدام به کشتن مدونامون کرد تا به سلطه‌ی استبدادی او پایان دهد.

نمایش در