بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مدونامون (Medunamun)

اشتراک‌گذاری

مدونامون

Medunamun

مدونامون (Medunamun) - Assassin’s Creed

تولد

۱۰۳ سال پیش از میلاد
تبای، پادشاهی مصر

مرگ

۴۸ سال پیش از میلاد (۵۵ سال)
سیوا، پادشاهی مصر

مدونامون (Medunamun) که همچنین با نام مستعار لک کل (The Ibis) شناخته می‌شد، یکی از اعضای Order of the Ancients بود که در سال ۴۹ پیش از میلاد توسط فرعون بطلمیوس سیزدهم به عنوان پیشگوی آمون در سیوا منصوب شده بود. از آنجایی که هدف واقعی این انتصاب اداره کردن فرعون از راه دور بود، دشمنان مدونامون از جمله بایک او را یک پیشگوی کاذب می‌دانستند.

روستاییان سیوا در زمان حاکمیت او در معرض اخاذی، بازداشت‌های خودسرانه و ظلم بودند. معترضان معمولا با خشونت سرکوب و شکنجه می‌شدند. مدونامون در واقع وفادار به فرعون نبود بلکه وفادار به فرقه‌اش بود، گروهی که قصد باز کردن مخزنی در زیر معبد آمون را داشتند. در سال ۴۹ پ.م. لک لک نقشی کلیدی در مرگ پسر بایک یعنی خمو داشت. او به خاطر مشارکت داشتن در مرگ خمو و سوء استفاده از قدرت در سیوا در سال ۴۸ پ.م. توسط بایک به قتل رسید.

تصاویر

مدونامون (Medunamun)

مدونامون (Medunamun)

صفحات دیگر