بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بطلمیوس سیزدهم (Ptolemy XIII)

اشتراک‌گذاری

بطلمیوس سیزدهم

Ptolemy XIII

بطلمیوس سیزدهم (Ptolemy XIII) - Assassin’s Creed

تولد

۶۹ سال پیش از میلاد
اسکندریه، قلمرو بطلمیوسی

مرگ

۴۷ سال پیش از میلاد (۱۵ سال)
دلتای نیل، قلمرو بطلمیوسی

وابستگی ها

دودمان بطلمیوسی
Order of the Ancients

صداپیشه

Jamie Mayers

بطلمیوس سیزدهم (Ptolemy XIII) یکی از فرعون های مصر بود که همراه خواهر بزرگترش یعنی کلئوپاترا هفتم (Cleopatra VII) از ۵۱ سال پیش از میلاد تا هنگام مرگش فرمانروایی کرد.

تاریخچه

در سال ۵۱ سال پیش از میلاد بطلمیوس به همراه خواهرش کلئوپاترا بر مصر فرمانروایی می‌کرد تا این که خواهرش از اسکندریه تبعید شد و بطلمیوس به تنهایی بر تخت سلطنت نشت. فرعون جوان تبدیل به مهره‌ی فرقه‌ای تحت عنوان Order of the Ancients شده بود، گروهی که در تبعید کردن خواهرش نیز تاثیرگذار بودند.

در ۲۴ پ.م. بطلمیوس متوجه حضور پومپه، ژنرال رومی در مصر شد، کسی که پیشنهاد اتحاد با کلئوپاترا را قبول کرده بود. فرعون در واکنش به این موضوع لوسیوس سپتیمیوس را برای کشتن پومپه فرستاد که در این اقدام با موفقیت نیز انجام شد. سر بریده پومپه به بطلمیوس تقدیم شد و او قصد داشت با هدیه دادن آن به ژولیوس سزار توجه او را جلب کند.

زمانی که سزار به اسکندریه رسید، ملاقات آن‌ها با ورود کلئوپاترا و پیروانش یعنی بایک، آیا و آپولودور متوقف شد. در واقع کلئوپاترا در جذب حمایت سزار به عنوان معشوقه او موفق‌تر بود، که این موضوع منجر به خشم بطلمیوس در برابر هر دوی آن‌ها شد.

جنگ داخلی اسکندریه

در زمان جنگ داخلی اسکندریه در سال ۴۷ پ.م. سربازان بطلمیوس با تلاش‌های سزار، بایک و آیا شکست خوردند. بطلمیوس به همراه یک سرباز با قایقی اقدام به فرار کرد در حالی که آيا به دنبال او بود. آیا تصمیم داشت او را با تیر بزند اما این کار را نکرد تا بطلمیوس توسط تمساح‌ها کشته شود. تماشا کردن این صحنه برای آیا و کارهایی که او برای سزار و کلئوپاترا تاکنون انجام داده بود او را منزجر می‌کرد.

صفحات دیگر