بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ریونستورپ

اشتراک‌گذاری

ریونستورپ

Ravensthorpe

ریونستورپ - Assassin’s Creed

در اختیار

وایکینگ‌های نروژی

بنیان‌گذار

تاریخ بنیان

ژانویه ۸۷۳

ریونستورپ (Ravensthorpe) یک استقرارگاه در جنوب لسترشیر انگلستان بود. این ناحیه در قرن نهم توسط قبیله ریون ساخته شد، گروهی از وایکینگ‌های نروژ که کشور خود را به خاطر فشارهای سیاسی ترک کرده بود. ریونستورپ به عنوان مقری برای ایوور و هیدن وان‌ها استفاده می‌شد تا آن‌ها بتوانند برنامه‌های خود برای شکار اعضای فرقه انشنتس در سراسر انگلستان را پیاده‌سازی کنند.

تاریخچه

ریونستورپ در اصل یک اردوگاه نظامی بود که توسط هالفدان راگنارسون ایجاد شد و شامل یک خانه با چند کلبه و چادر بود. سیگورد استیربورنسون، ایوور و قبیله ریون پس از سفر از نروژ به دریای شمالی در این مکان رسیدند. با این حال، هنگامی که آن‌ها به آنجا رسیدند، این اردوگاه توسط ارتش بزرگ هیدن رها شده بود و توسط راهزنان آنگلوساکسون اشغال شده بود. پس از یک تلاش کوتاه ناموفق در دیپلماسی، سرانجام قبیله ریون راهزنان را پاکسازی کرد و زندانیان آن‌ها از جمله یانلی و روآن را نجات داد. وایکینگ‌ها تصمیم گرفتند این شهرک را به عنوان خانه جدید خود برگزینند و ایوور آن را «ریونستورپ» نامید. سیگورد تصمیم گرفت به تنهایی به سمت شمال و به سمت رپتون پیش برود تا دیداری با ایوار بونلس و اوبا راگنارسون داشته باشد. از این رو او همسرش رندوی را به عنوان رهبر واقعی این سکونتگاه باقی گذاشت و ایوور را مسئول جمع آوری منابع برای بازسازی این منطقه کرد.

صفحات دیگر