بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ایلومینات

اشتراک‌گذاری

ایلومینات (Illuminat) قلعه‌ای از جامعه ایسو بود. افراد شناخته شده وابسته به این قلعه جونو و همسرش آیتا هستند.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Syndicate (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Odyssey – The Fate of Atlantis: Judgment of Atlantis (اشاره شده)
صفحات دیگر