ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دوجوتسوی ایشیکی

اشتراک‌گذاری

دوجوتسوی ایشیکی

Isshiki's Dōjutsu

دوجوتسوی ایشیکی - ناروتو / بوروتو

طبقه‌بندی

اولین نمایش

جلد ۱۲، چپر ۴۷ مانگای بوروتو
قسمت ۲۱۴ انیمه بوروتو

این دوجوتسوی بی‌نام توسط ایشیکی اوتسوتسوکی استفاده می‌شود. عنبیه و مردمک این چشم زرد-رنگ با یک طرح چرخ-مانند سیاه است که از مرکز به بیرون کشیده شده است.

توانایی‌ها

این دوجوتسو به کاربر اجازه‌ی استفاده از تکنیک سوکوناهیکونا را می‌دهد، تکنیکی به واسطه‌ی آن کاربر می‌تواند خودش یا هر جشم غیر-زنده‌ای را کوچک کند. همچنین در کنار این تکنیک کاربر می‌تواند از تکنیک دیگری به نام دایکوکوتن استفاده کند تا موارد کوچک شده را به یک بُعد دیگر انتقال دهد که در این بعد جریان زمان وجود ندارد. این دوجوتسو همین طور می‌تواند به کاربر امکان احضار مکعب‌های سیاه بزرگی را بدهد که می‌تواند تکنیک‌های یک کاربر نوع حساس را مختل کند.

دانستنی‌ها

  • شکل این دوجوتسو به چرخ دارما در آیین بودا شباهت دارد.
صفحات دیگر