ویکی ناروتو / بوروتو

تایجوتسو (Taijutsu)

اشتراک‌گذاری
راک لی در حال استفاده از تایجوتسو در برابر کیمیمارو

تایجوتسو (Taijutsu – به معنای: فنون بدن) فرمی پایه از فنون است که اشاره به فنونی دارد که مرتبط به هنرهای رزمی یا بهینه‌سازی توانایی‌های طبیعی انسان است. تایجوتسو به واسطه‌ی انرژی‌های ذهنی و فیزیکی کاربر اجرا می‌شود و متکی بر استقامت و قدرت به دست آمده از تمرینات است. این فنون معمولا نیازی به چاکرا ندارند اگرچه برای تقویت آن‌ها ممکن است استفاده شود. تایجوتسو به طور معمول به هیچ مهر دستی هم نیاز ندارد و از همین رو بسیار سریع‌تر از نینجوتسو یا گنجوتسو است. تایجوتسو به طور ساده نبرد تن به تن است.

اگرچه این نوع از جوتسو تقریبا توسط تمام نینجاها استفاده می‌شود اما تعداد کمی از نینجاها هستند که از تایجوتسو به عنوان سبک اصلی مبارزه‌شان استفاده می‌کنند. افرادی چون راک لی و استادش مایت گای از این دست افراد هستند و مهارت بالایی در استفاده از فنون تایجوتسو دارند. این فنون برای افرادی مناسبت است که می‌خواهند در زمان و چاکرا صرفه‌جویی کنند و یا افرادی که متکی بر توانایی‌های فیزیکی خود هستند.