ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیرای ریو

اشتراک‌گذاری

شیرای ریو

Shirai Ryu

شیرای ریو - مورتال کمبت

خاستگاه

ژاپن، ارث‌رلم

بنیان‌گذار

تاکدا (خط زمانی اول و دوم)
کوای لیانگ (خط زمانی سوم)

تاریخ تاسیس

پیش از مورتال کمبت

رهبر

هانزو هاساشی (خط زمانی دوم)
کوای لیانگ (خط زمانی سوم)

اعضا

خط زمانی اول و دوم:
تاکدا
اسکورپیون (هانزو هاساشی)
فورست فاکس
خط زمانی سوم:
اسکورپیون (کوای لیانگ)
هارومی شیرای
هانزو هاساشی

وفادار به جناح

بی‌طرف (خط زمانی اول)
بی‌طرف-خوب (خط زمانی دوم)
خوب (خط زمانی سوم)

متحدان

شیرای ریو (Shirai Ryu) قبیله‌ای از نینجاهای ژاپنی در دنیای مورتال کمبت است. آن‌ها به خاطر آوردن هنرهای رزمی مخفی از چین به ژاپن شناخته می‌شوند.

تاریخچه شیرای ریو

شیرای ریو برای سال‌ها رقیب سرسخت لین کوئی بوده است. با این حال اعضای قبیله‌ی شیرای ریو با اقدامات و نیرنگ‌های کوان چی ساحره نابود شد. پیش از این اتفاق هانزو هاساشی که با نام اسکورپیون شناخته می‌شد توسط ساب-زیروی بزرگ کشته شد.

شیرای ریو خیلی سال قبل توسط یک جنگجوی لین کوئی به نام تاکدا شکل گرفت. بعدها او از لین کوئن بیزار شد و این قبیله را ترک کرد. مجازات ترک کردن این قبیله مرگ بود و به همین ترتیب تاکدا تحت تعقیب قاتلان لین کوئی قرار گرفت. او چین را ترک کرد و به زادگاهش ژاپن بازگشت، جایی که او به اربابان و فرماندهان خدمت کرد. مهارت او به تدریج در سراسر ژاپن گسترش یافت و به مهارت نینجوتسو توسعه پیدا کرد. علاوه بر این او اقدام به آموزش نسخه‌هایی اصلاح شده از فنون لین کوئی را کرد و به همین سبب پسیاری از رازهای این قبیله را افشا کرد. تکنیک‌های تاکدا روز به روز در ژاپن خواهان بیشتری پیدا می‌کرد و لین کوئی از این موضوع خشمگین‌تر می‌شد. پیروان تاکدا با عنوان شیرای ریو شناخته می‌شدند.

شیرای ریو و لین کوئی به دشمنان بزرگ یکدیگر تبدیل شدند. در حالی که تاکدا چندیدن مرتبه موفق به گریز از ترور شده بود اما او سرانجام به واسطه‌ای سمی در چایش از پای درآمد. با این حال هرگز مسئولیت مرگ او توسط لین کوئی تائید نشده است. دشمنی لین کوئی و شیرای ریو بعد از مرگ تاکدا ادامه پیدا کرد و شیرای ریو نیز به قبیله‌ای شناخته شده تبدیل شد.

بعد از احیا شدن هانزو هاساشی (اسکورپیون)، شیرای ریو بازسازی شد. این قبیله از این پس خود را وقف محافظت از ارث‌رلم کرد. پس از گذشت مدت‌ها، در مقطعی استادان هر دو قبیله یعنی هانزو هاساشی و کوای لیانگ (ساب-زیرو) با هم ملاقات کردند و در مورد تاریخچه‌ی قبایل‌شان با یکدیگر گفتگو کردند. نتیجه‌ی این گفتمان صلح میان دو قبیله شد. در واقع ساب-زیرو افشا کرد که اولین حادثه‌ی نابودی قبیله‌ی شیرای ریو توسط کوان چی صورت گرفته است و بی-هان در این انجام این امر نقشی نداشته است.

عصر جدید

در عصر جدید، شیرای ریو به عنوان جانشین لین کوئی بنیان شده است. همه چیز از آنجا شروع شد که ساب-زیرو به اسکورپیون و اسموک خیانت کرد و فاش کرد که اجازه داده پدرشان بمیرد تا خودش استاد بزرگ شود. اسکورپیون و توماس با دانستن اینکه لین کوئی فعلی (شامل سایرکس و سکتور) از کوای لیانگ پیروی نمی‌کنند و به بی-هان وفادار خواهند بود، تصمیم گرفتند تا یک قبیله جدید بر اساس اهداف اصلی لین کوئی را ایجاد کنند. آن‌ها با فرار از بی-هان و پیروانش به ژاپن رفتند و به یک دوست خانوادگی یعنی هارومی شیرای پناه بردند. آن‌ها با کمک هارومی اقدام به تاسیس شیرای ریو کردند که جایگزینی برای لین کوئی به منظور محافظت از ارث‌رلم بود. یکی از اولین شاگردان آن‌ها مرد جوان و گرسنه‌ای بود که به دلیل ناامیدی در دستیابی به پول و غذا به توماس حمله کرد. توماس نیز مشابه به تجربه‌ای که خودش داشت، این فرد را نزد کوای لیانگ برد و لیانگ با پتانسیلی در او، تصمیم گرفت او را جذب کند. نام این فرد هانزو هاساشی بود.

صفحات دیگر