بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خدایان ارشد

اشتراک‌گذاری

خدایان ارشد

Elder Gods

خدایان ارشد - مورتال کمبت

ریشه

موجودیت

پیش از مورتال کمبت

اعضا

جانبداری

بی‌طرف

هدف

حفظ توازن قلمروها
جلوگیری از بازگشت هستی یگانه

خدایان ارشد (Elder Gods) خدایانی در مجموعه مورتال کمبت هستند.

درباره خدایان ارشد

خدایان ارشد خدایان حاکم و خالق عالم هستند. تنها موجودیت‌هایی مثل هستی یگانه یا تایتان‌ها قادر هستند آن‌ها ار تحت شعاع قرار دهند. در حالی که قدرت تایتان‌ها به قوانین حاکم بر واقعیت مثل زمان وابسته است، اما قدرت خدایان ارشد بیشتر وابسته به مفاهیم فیزیکی مثل زندگی/مرگ و عنصرها است. در حالی که خدایان دیگر تنها بر یک قلمروی واحد نفوذ دارند و اغلب دارنده‌ی یک عنصر طبیعت هستند، اما خدایان ارشد در تمام قلمروی جهان قدرت دارند.

چهره‌ی مبهمی از خدایان ارشد در Mortal Kombat 4 دیده شده است. آن‌ها دارای پوستی آبی-خاکستری و یک ظاهر انسان‌نما دارند. در مورد ظاهر آن‌ها منبع دیگری در بازی MK Deception و در بخش Konquest Konquest می‌گوید که آن‌ها در خالص‌ترین شکل شبیه به لوگوی اژدهای مورتال کمبت هستند.

خدایان ارشد
خدایان ارشد در پایان‌بندی شیناک در مورتال کمبت ایکس

میزان دقیق قدرت‌های آن‌ها مشخص نیست، اما به نظر نمی‌رسد که آن‌طور که در بازی‌های اولیه همه‌کاره به نظر می‌رسیدند، باشند. ستریون در مورتال کمبت ۱۱ توسط جکس و/یا جاکی (با قدرت تاج کرونیکا) و در Aftermath توسط سیندل (با کمک نایت‌ولف) شکست خوردند.

اگرچه وظیفه آن‌ها مراقبت و حفظ تعادل بین قلمروها است، اما این خدایان عمدتا مداخله‌گر نیستند و به زندگی انسان‌های فانی اهمیت چندانی نمی‌دهند (اگر اصلا اهمیتی بدهند). مهم‌تر از همه، آن‌ها به شائو کان اجازه دادند تا به ارث‌رلم حمله کند و آن را ویران کند، و تا زمانی که کان سعی در ادغام قلمروها نداشت، مداخله‌ای نکردند.

صفحات دیگر