بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خدایان

اشتراک‌گذاری
خدایان
خدای آتش، خاک، آب و فوجین (خدای باد)

خدایان (Gods) تشابه زیادی با خدایان ارشد دارند با این تفاوت که از قدرت کمتری برخوردارند. ریدن یا ریجین خدای رعد و برق؛ فوجین خدای باد؛ و سه خدای بی‌نام دیگر با عناصر آب، آتش و خاک مجموع خدایان را تشکیل می‌دهند.

ریدن در ابتدا محافظ ارث‌رلم بود، اما بعدها پس از ترفیع یافتن به یک خدای ارشد این مسئولیت را به فوجین سپرد. طبق اطلاعاتی در مود Konquest از بازی Mortal Kombat: Deception خدای دیگری به نام خدای آشوب وجود دارد که باعث رهاسازی طوفان می‌شود و وضعیت قلمروی کی‌آس‌رلم به خاطر وجود او به شکل کنونی است، با این حال این خدا هیچ وقت در بازی‌ها مشاهده نشده است.

در عنوان Mortal Kombat: Armageddon آرگوس به عنوان یک خدا و محافظ قلمروی عدنیا معرفی شد. فرزندان او تاون و دیگان هر دو نیمه خدا هستند و همسر او یعنی دلیا یک جادوگر قدرتمند فانی است. در پایان‌بندی شخصیت رین مشخص شد که رین فرزند دیگر آرگوس از رابطه‌ای دیگر است و به همین سبب او نیز یک نیمه خدا است.

در Mortal Kombat vs. DC Universe و به خصوص در پایان‌بندی لیو کانگ نشان داده شد که خدایان بیشتری در کنار ریدن، آرگوس و فوجین وجود دارند؛ شامل دو الهه که یکی از آن‌ها یک ماسک نینجا به صورت دارد و یک خدا با صورتی به شکل حیوان.

خدایان شناخته شده

 • ریدن (خدای ارشد تندر سابق، محافظ سابق ارث‌رلم)
 • لوسیفر (محافظ ندررلم)
 • آرگوس (محافظ سابق عدنیا)
 • شائو کان (محافظ سابق اوت‌ورلد، جاودانه)
 • فوجین (خدای باد)
 • خدای آتش
 • خدای خاک
 • خدای آب
 • لیو کانگ (خدای آتش، حافظ زمان، قبلا یک انسان)

نیمه-خدا

 • رین (پسر آرگوس و آمارا)
 • تیون (پسر آرگوس و دلیا)
 • دیگان (پسر آرگوس و دلیا)

سایر موجودات خدایی

خدایان ارشد

 • ریدن
 • شیناک (خدای ارشد مرگ سقوط کرده - پسر کرونیکا)
 • ستریون (خدای ارشد حیات، پاکدامنی و نور سقوط کرده - دختر کرونیکا)

تایتان‌ها

صفحات دیگر