ویکی دنیای سینمایی مارول

گرده سرخ

اشتراک‌گذاری

گرده سرخ

Red Dust

گرده سرخ - دنیای سینمایی مارول

کاربران

اوکسانا
یلنا بلووا

نمایش‌ها

بیوه سیاه

گرده سرخ (Red Dust) گازی است که برای آزاد کردن کنترل قربانیان مطیع‌شده استفاده می‌شود. یلینا بلووا و ناتاشا رومانوف از این گرده برای آزادسازی بیوه‌های سیاه تحت کنترل دریکوف استفاده کردند.