ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ده حلقه (سلاح)

اشتراک‌گذاری

ده حلقه

Ten Rings

ده حلقه (سلاح) - دنیای سینمایی مارول

مالکان

شو ون‌وو
شانگ چی

کاربران

شو ون‌وو
یینگ لی
شانگ چی

نمایش‌ها

مرد آهنی (تجسم)
مرد آهنی ۳ (تجسم)
مرد مورچه‌ای (تجسم)

ده حلقه (Ten Rings) مجموعه‌ای از ده دستبند است که توسط شو ون‌وو استفاده می‌شد و قدرت‌های افسانه‌ای زیادی را در اختیار او قرار می‌داد. این حلقه‌ها منشا نام و نشان یک سازمان جنایی به نام ده حلقه است.

قابلیت‌ها

این حلقه‌ها قدرت و طول عمر کاربر را افزایش می‌دهد، قادر به شلیک انفجارهای انرژی است، و به کاربر اجازه‌ی کنترل اجسام به از راه دور را می‌دهد و همچنین به او امکان شناور شدن در هوا را می‌دهد. افزایش قدرت توسط این حلقه‌ها متناسب با تعداد حلقه‌ها است، و شو ون‌وو اغلب برای توزیع مساوی قدرت پنج حلقه را در هر دست استفاده می‌کرد، اما استفاده تمام آن‌ها در یک دست می‌تواند قدرت مشت‌ها را دو برابر کند.

همچنین کاربر امکان توید یک میدان انرژی جادویی را دارد که می‌تواند با اراده‌ی خود آن را کنترل کند. ون‌وو از این میدان به عنوان یک حصار استفاده می‌کرد. تا زمانی که کاربر حلقه‌ها را پوشیده باشد پیر شدن او متوقف می‌شود، با این حال این حلقه‌ها نمی‌توانند جاودانگی قطعی را برای کاربر فراهم کند و صدمات حیاتی یا عوامل فرا طبیعی می‌تواند باعث مرگ کاربر شود.

صفحات دیگر