ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تمپورال لوم

اشتراک‌گذاری

تمپورال لوم

Temporal Loom

تمپورال لوم - دنیای سینمایی مارول

مالکان

سازمان ناسازگاری زمانی
ویکتور تایملی (تناسخ ۱۸۹۳)

کاربران

اوروبوروس
ویکتور تایملی (تناسخ ۱۸۹۳)

تمپورال لوم (Temporal Loom) دستگاهی بود که زمان خام را به یک خط زمانی فیزیکی تبدیل می‌کرد و به عنوان یک شکست امن برای حفظ خط زمانی مقدس عمل می‌کرد.

قابلیت‌ها

هدف اصلی تمپورال لوم این بود که ماهیت خام زمان را در یک خط زمانی فیزیکی اصلاح کند، در حالی که به عنوان یک مولد برق نیز عمل می‌کرد که از زمان به عنوان منبع اصلی برق برای TVA استفاده می‌شد. با این حال، یکی از عملکردهای پنهان آن این بود که در صورت انشعاب بیش از حد خط زمانی مقدس به عنوان شکست امن عمل می‌کرد به این شکل که با بارگذاری بیش از حد و در نتیجه‌ی یک انفجار، هر عنصر واگرا را حذف می‌کرد، خواه این عنصر یک شخص باشد خواه یک ساختار یا خط زمانی باشد. به این ترتیب فقط خط زمانی مقدس دست نخورده باقی می‌ماند، و عملا به‌عنوان یک هرس‌کننده غول‌پیکر چندجهانی عمل می‌کرد.

صفحات دیگر