ویکی God of War

فریر

اشتراک‌گذاری

فریر

Freyr

فریر - God of War

عنوان

خدای باران و باروری

جنسیت

مذکر

مکان تولد

نژاد/گونه

خانواده

نیورد (پدر)
نرتوس (مادر)
فریا (خواهر)

وفاداری

واناهایم
ونیر
میدگارد
آلف‌هایم
فریا
الف‌ها

صداپیشه

برت دالتون

فریر (Freyr) که همچنین با عنوان ینگوی شناخته می‌شود، خدای باران و باروری ونیر است. او پسر نیورد و نرتوس، برادر فریا، برادر خوانده هیلدیسوینی و دایی بالدر است.

او در بازی خدای جنگ راگناروک به عنوان یک شخصیت حامی معرفی شده است و رهبر مقاومت ونیر در برابر آسگاردی‌ها است.

در مجموعه God of War

در صفحات گمشده اساطیر نورس، فریر یکی از رهبران ونیر است که به خواسته خانواده‌اش با خدایان آسیر همکاری می‌کرده است. او با سفر به قلمروها به آن‌ها یاد می‌داد که چطور کشاورزی و زراعت کنند، همچنین جادوهایی که برای راحت کردن کار آن‌ها نیاز بود به آن‌ها آموزش می‌داد. دیپلماسی برای مدتی کارایی داشت اما طبیعت یک‌دندگی آسیر باعث شد تا آن‌ها با توجه به ناتوانی در استفاده از جادو فریر و آموزش‌های او را سرزنش کنند. سرانجام خدای ونیر اسیر شد، شکنجه شد و تا نزدیکی مرگ پیش رفت اما موفق به فرار و بازگشت به واناهایم شد. این رویداد یکی از دلایل مهم آغاز جنگ میان آسیر و ونیر شد.

همین طور اشاره شده که فریر یکی از معدود خدایانی بوده که در الف‌هایم مورد احترام قرار گرفته و معبدی برای خود در این قلمرو داشته است که میمیر این معبد را «زیبا» توصیف می‌کند.

بنا بر گفته میمیر، فریر داستانی طولانی با الف‌ها داشته است. آترئوس یادداشتی را پیدا کرد که نشان می‌داد معبد فریر توسط الف‌های روشنایی رها شده است، الف‌هایی که اخیرا کنترل نور الف‌هایم را به دست آورده بودند و باور داشتند که حضور فریر صلح حقیقی را تامین می‌کند. در واقع فریر نیروها و شمشیر افسانه‌ای را برای کمک به الف‌های روشنایی فرستاد اما خودش ظاهر نشد.

الف‌های روشنایی خواهان کمک به فریر بودند. برخی باور دارند که او به واناهایم برگشته است در حالی که برخی باور دارند او در آسگارد نگهداری می‌شود. متاسفانه در حال حاضر مسیر هر دوی این قلمروها مسدود هستند.

در خدای جنگ راگناروک آشکار شد که فریر در پاسخ به تصمیم فریا برای ازدواج با اودین برای ایجاد صلح قلمروها، الف‌هایم را ترک کرده است. او همچنین نفرت زیادی نسبت به میمیر داشت چرا که به اشتباه باور داشت او فریا را به آسیر فروخته است، و از این رو قصد داشت سر این سفیر سابق را ببرد.

دانستنی‌ها

بر اساس صفحات گمشده اسطیر نورس، آسیر برای کشتن فریر او را زنده زنده آتش زده است و برافروختن این آتش با استفاده از محصولات زراعی او ایجاد شده است.