بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یودوروس (Eudoros)

اشتراک‌گذاری

یودوروس

Eudoros

یودوروس (Eudoros) Assassin’s Creed

تولد

۱۰۰ سال پیش از میلاد
یونان، جمهوری روم

مرگ

۴۸ سال پیش از میلاد
اسکندریه، پادشاهی مصر

وابسته به

Order of the Ancients

صداپیشه

ولاستا ورانا

یودوروس (Eudoros) که همچنین با عنوان اسب آبی (Hippo) شناخته می‌شود، در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم یک کاتب وفادار یونانی و عضو Order of the Ancients بود.

او در یونان مکتب مشاء را آموخت و تبدیل به یک اندیشمند تبدیل شد. بعدها به اسکندریه رفت، جایی که او یکی از روشنفکرترین افراد شهر بود و در نهایت به کاتب دربار بطلمیوس سیزدهم تبدیل شد. یودوروس همچنین از یک بیماری پوستی رنج می‌برد که او را مجبور می‌کرد به طور مکرر به حمام برود.

در سال ۴۸ پ.م. او اقدام به ربودن اثر یک اندیشمند به نام آریستو کرد که بعد از ماه‌ها بحث و جدل، یودوروس از جایگاه خود استفاده کرد و آریستو را به سرقت ادبی متهم کرد و منجر به دستگیری او شد.

در همان سال او نامه‌ای به مدونامون، یکی دیگر از اعضای فرقه نوشت و مرگ اخیر اعضای فرقه یعنی رودجک، آکتئون و تسوس را به او هشدار داد. نامه‌های او در اتاقش نگهداری می‌شد و سرانجام توسط بایک مدجای کشف شد، کسی مدتی بعد به حمامی که او در آن بود نفوذ کرد و یودوروس را به وسیله تیغه پنهان خود کشت. بایک در آن زمان فکر می‌کرد که یودوروس رهبر فرقه و مسئول اصلی مرگ پسرش، خمو است.

بعد از مرگ

بعد از مرگش به دست بایک، کلئوپاترا آشکار کرد که نام مستعار او مار نیست بلکه اسب آبی است و مار در حقیقت نام مستعار خود Order of the Ancients است.

تصاویر

Eudoros

حضور در

صفحات دیگر