بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آکتئون (Actaeon)

اشتراک‌گذاری
آکتئون (Actaeon) Assassin’s Creed

نشان آکتئون

آکتئون (Actaeon) که همچنین با نام مستعار کرکس (The Vulture) شناخته می‌شود، یکی از اعضای فرقه پارینه‌ها در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم بود.

آکتئون در سال ۴۸ پیش از میلاد توسط آیا کشته شد، کسی که برای انتقام مرگ پسرش خمو در حال ردگیری اعضای فرقه در اسکندریه بود. تسوس، یکی دیگر از اعضای فرقه بعد از پی بردن به قتل آکتئون، به منظور گرفتن انتقام آیا را تا خانه‌اش دنبال کرد اما در نهایت به سرنوشت آکتئون دچار شد.

دانستنی‌ها

آکتئون نام مشترکی با شکارچی افسانه‌ای اساطیر یونان دارد.

حضور در

صفحات دیگر