بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تسوس (Ktesos)

اشتراک‌گذاری

تسوس

Ktesos

تسوس (Ktesos) Assassin’s Creed

نشان تسوس

تسوس (Ktesos) که همچنین با نام مستعار گوسفند نر (The Ram) شناخته می‌شود، یکی از اعضای فرقه پارینه‌ها که پر زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم در اسکندریه فعالیت می‌کرد.

در سال ۴۸ پیش از میلاد، دوست او آکتئون که او نیز عضوی از فرقه بود توسط آیا با هدف گرفتن انتقام مرگ پسرش کشته شد. تسوس برای تلافی کردن کار آیا او را تا خانه‌اش دنبال کرد. او در آنجا توسط آيا به سرنوشتی خونین دچار شد. مدت کوتاهی بعد از آن، همسر آیا یعنی بایک از خانه رها شده آیا بازدید می‌کند که با خونی روی زمین روبرو می‌شود که او به سمت جسد تسوس در حیات خانه هدایت می‌کند.

تصاویر

Bayek Ktesos

حضور در

صفحات دیگر