Assassin’s Creed

رودجک (Rudjek)

اشتراک‌گذاری

رودجک

Rudjek

رودجک (Rudjek) - Assassin’s Creed

تولد

۸۱ سال پیش از میلاد
پادشاهی مصر

مرگ

۴۸ سال پیش از میلاد (۳۳ سال)
هرم خمیده، پادشاهی مصر

صداپیشه

Kwasi Songui

رودجک (Rudjek) که همچنین با نام ماهی‌خوار (the Heron) شناخته می‌شود، خُره‌سالار بخش سقاره در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم و یکی از اعضای فرقه پارینه‌ها (Order of the Ancients) بود.

در سال ۴۹ پیش از میلاد، در پی دستیابی به مخزنی در سیوا، او همراه با چهار عضو دیگر فرقه منجر به مرگ پسر بایک یعنی خمو شد. سال بعد او توسط بایک ردگیری و در هرم خمیده سنفرو کشته شد. او اولین هدف بایک در راه انتقام‌گیری از اعضای فرقه بود.

تصاویر

رودجک (Rudjek)

رودجک (Rudjek)