ویکی ناروتو / بوروتو

جوینجوتسو (Juinjutsu)

اشتراک‌گذاری
جوینجوتسو (Juinjutsu) ناروتو / بوروتو

جوینجوتسوی اوروچیمارو: مهر نفرین بهشت.

جوینجوتسو (Juinjutsu – به معنای: فنون مهر نفرین‌شده) نوعی از فنون است که به منظور به کنترل درآوردن افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربر با اعمال این مهر بر بدن قربانی قابلیت‌ها و اقدامات فرد را تحت کنترل خود درمی‌آورد. کاربر با یک مهر دست سری و ساده می‌تواند شکنجه‌ای روحی و فیزیکی به قربانی وارد کند. کارکرد دقیق جوینجوتسو محرمانه باقی مانده است.

دانستنی‌ها

  • نشانه‌گذاری‌های روی بدن شوکاکو به طور طبیعی یک مهر نفرین هستند که به او اجازه می‌دهد دشمنانش را مهر و موم کند.