ویکی ناروتو / بوروتو

رهاسازی یین

اشتراک‌گذاری

رهاسازی یین

رهاسازی یین (Yin Release – سبک سایه یا سبک تاریکی) یک نوع دگرگونی طبیعت است که خارج از پنج عنصر اساسی طبیعی جای می‌گیرد. این نوع دگرگونی همانند همتای خود یعنی رهاسازی یانگ، در مجموعه بسیار کم مورد کاوش قرار گرفته است. رهاسازی یین از انرژی معنوی برای کنترل تخیل استفاده می‌کند به ایجاد فرم‌ها از نیستی می‌پردازد. هاگورومو اوتسوتسوکی یین و یانگ را ترکیب کرد و رهاسازی یین-یانگ را ایجاد کرد که این موضوع به او اجازه می‌داد تا نه جانور دم-دار را ایجاد کند.

آزادسازی یین در میان قبیله اوچیها که از نوادگان هاگورومو هستند وجود دارد. با این حال، جین نو شو خاطر نشان کرده است که افراد این قبیله معمولا از آن استفاده قابل توجهی نمی‌کنند. برخی از قبایل دیگر برای مهارت‌های خود از رهاسازی یین استفاده می‌کنند، به ویژه اعضای قبیله نارا که برای دستکاری سایه‌ها از آن بهره می‌برند. اکثر گنجوتسوها نیز در گروه رهاسازی یین قرار می‌گیرند.