ویکی ناروتو / بوروتو

رهاسازی یانگ

اشتراک‌گذاری

رهاسازی یانگ

رهاسازی یانگ (Yang Release - سبک روشنایی) یک نوع دگرگونی طبیعت است که خارج از پنج عنصر اساسی طبیعی جای می‌گیرد. این نوع دگرگونی همانند همتای خود یعنی رهاسازی یین، در مجموعه بسیار کم مورد کاوش قرار گرفته است. رهاسازی یانگ از انرژی فیزیکی برای حیات‌بخشی استفاده می‌کند به ایجاد فرم‌ها از نیستی می‌پردازد. هاگورومو اوتسوتسوکی یین و یانگ را ترکیب کرد و رهاسازی یین-یانگ را ایجاد کرد که این موضوع به او اجازه داد تا نه جانور دم-دار را ایجاد کند.

آزادسازی یانگ در میان قبیله سنجو که از نوادگان هاگورومو هستند وجود دارد. با این حال، جین نو شو خاطر نشان کرده است که افراد این قبیله معمولا از آن استفاده قابل توجهی نمی‌کنند. برخی از قبایل دیگر برای مهارت‌های خود از رهاسازی یین استفاده می‌کنند، به ویژه اعضای قبیله آکامیچی که برای افزایش اندازه بدن از آن بهره می‌برند.