ویکی ناروتو / بوروتو

ایزاناگی (Izanagi)

اشتراک‌گذاری

ایزاناگی

Izanagi

ایزاناگی (Izanagi) - ناروتو / بوروتو

دسته‌بندی

ککی گنکای، گنجوتسو، کینجوتسو، دوجوتسو

طبیعت

رهاسازی یین
رهاسازی یانگ

دسته

تدافعی، مکمل

محدوده

کوتاه

مهرهای دست

خرگوش -> خرس -> قوچ

جوتسوی مادر

فن خلق همه چیز

کاربران

دانزو شیمورا
مادارا اوچیها
اوبیتو اوچیها
بارو اوچیها (تنها در انیمه)
ناکا اوچیها (تنها در انیمه)
ری اوچیها (تنها در انیمه)

ایزاناگی (Izanagi) یک گنجوتسو است که به واسطه‌ی شارینگان اجرا می‌شود.

نگاه کلی

کاربر با یک گنجوتسوی عادی قادر است یک توهم را به حواس هدف خود القا کند و فرد مورد هدف چیزهایی را تجربه می‌کند که واقعی نیستند. با ایزاناگی، کاربر قادر است یک توهم را بر خود واقعیت اعمال کند که در این صورت کاربر می‌تواند تا زمان فعال بودن ایزاناگی هر چیز واقعی و غیر واقعی را کنترل کند. کاربران معمولا از این فن برای محافظت از خود استفاده می‌کنند و برای نمونه جراحت‌ها و حتی مرگ خودشان را نفی می‌کنند.

ایزاناگی بر اساس «فن خلق همه چیز» است که توسط دانای شش طریقت برای خیال‌پردازی در واقعیت از آن استفاده می‌کرد. این فرآیند شامل استفاده از انرژی معنوی – بر اساس رهاسازی یین – به منظور ایجاد کردن شکل از نیستی است. سپس این شکل به واسطه‌ی انرژی فیزیکی – بر اساس رهاسازی یانگ – جان‌بخشی می‌شود.

اعضای قبیله اوچیها به عنوان افرادی از نسل حکیم قادرند با استفاده از شارینگان خود فن ایزاناگی را اجرا کنند. با استفاده از این فن شارینگان کاربر برای کنترل واقعیت کور خواهد شد و تنها با بیدار کردن رینگان است که دید چشم بازمی‌گردد.