ویکی ناروتو / بوروتو

احضار: تناسخ دنیای ناپاک

اشتراک‌گذاری

احضار: تناسخ دنیای ناپاک

Summoning: Impure World Reincarnation

احضار: تناسخ دنیای ناپاک - ناروتو / بوروتو

نام دیگر

احضار: تناسخ

دسته‌بندی

نینجوتسو، کینجوتسو، نینجوتسوی تناسخ، نینجوتسوی فضا-زمان

درجه

درجه-S

دسته

مکمل

مهر دست

ببر -> مار -> سگ -> اژدها -> کف زدن دستان

جوتسوی مادر

فن احضار

کاربران

کابوتو یاکوشی
اوروچیمارو
توبیراما سنجو

احضار: تناسخ دنیای ناپاک (Summoning: Impure World Reincarnation) روح یک فرد مرده را به حاملی زنده پیوند می‌زند، و فرد مذکور برای انجام دادن درخواست احضار کننده‌ی خود زنده می‌شود. این فن در اصل توسط توبیراما سنجو خلق شد که او مدتی پس از خلق این فن آن را یک کینجوتسو اعلام کرد. ده‌ها سال بعد اوروچیمارو این فن را کشف شد و استفاده از آن را بهبود داد و این در حالی بود که زیردست او یعنی کابوتو یاکوشی در استفاده از این کینجوتسو تقریبا به کمال رسید.

کارکرد

کاربر قبل از استفاده از این فن باید ابتدا DNA فرد مورد نظر را به دست آورد. کابوتو این کار را با قبر-دزدی عملی می‌کرد، اما در کل داشتن لکه‌ی خون یا عضوی از بدن نیز قابل استفاده است. روح فرد مورد نظر نیز باید در «سرزمین خالص» ساکن باشد. علاوه بر این قربانی کردن یک موجود زنده به عنوان حاملی برای برای احیای روح نیز مورد نیاز است.