بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کتاب ویشانتی

اشتراک‌گذاری

کتاب ویشانتی

Book of Vishanti

کتاب ویشانتی - دنیای سینمایی مارول

مالکان

استیون استرنج

کاربران

استیون استرنج
چارلز خاویر

وضعیت

نامعلوم
نابود شده (نسخه دنیای دیگر)

کتاب ویشانتی (Book of Vishanti) یک کتاب باستانی از دانش و قدرت بود که توسط جادوگران استفاده می‌شد. قابلیت‌های آن‌ها به طور مستقیم با دارک‌هولد در تضاد است.

قابلیت‌ها

کتاب ویشانتی قادر است هر چیزی که مورد نیاز برای شکست دادن دشمن است را برای یک جادوگر به ارمغان آورد. بنا بر گفته کارل موردو این کتاب در ضدیت با تباهی و تاریکی دارک‌هولد است. کتاب ویشانتی قادر به مقاومت در برابر اسکارلت ویچ و قدرت نشات گرفته او از دارک‌هولد است، با این حال در تقابل اسکارلت ویچ با دکتر استرنج این کتاب به واسطه سرعت تفکر بالاتر اسکارلت نابود شد و به خاکستر تبدیل شد.

دانستنی‌ها

  • در کمیک‌ها، کتاب ویشانتی یک کتاب جادو نوشته شده توسط خدایان ویشانتی است. این کتاب حاوی قدرتمندترین جادوی سفید است و تنها برای اهداف دفاعی از آن استفاده می‌شود. برخی از محتوای ابتدایی آن توسط خود آگاموتو نوشته شده است.
صفحات دیگر