ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هاروست

اشتراک‌گذاری

هاروست

Harvest

هاروست - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

هاروست (Harvest) مجموعه‌ای از نمونه‌های تقویت‌شده از DNSهای مختلف افراد و موجودات است که توسط اسکرول‌ها و به دستور نیک فیوری جمع‌آوری شده است.

تاریخچه

پس از نبرد زمین، خون چندین انتقام‌جو از جمله کارول دانورز ریخته شد. نیک فیوری گروهی از اسکرول‌ها را به رهبری گراویک فرستاد تا نمونه‌های DNA را جمع‌آوری کنند. فیوری ویال مرتبط با این DNAهای برداشت شده را در قبری به اسم خود در فنلاند پنهان کرد.

صفحات دیگر