ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شمشیر سیاه

اشتراک‌گذاری

شمشیر سیاه

Ebony Blade

شمشیر سیاه - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

شمشیر سیاه (Ebony Blade) شمشیری است که به حامل خود قدرت‌های شوالیه سیاه را می‌دهد.

تاریخچه

این شمشیر باستانی به تاریخچه خانواده دین وایتمن مرتبط است. اعضای اترنال‌ها از وجود چنین شمشیری آگاه بودند.

در سال ۲۰۲۳ این شمشیر در لندن و داخل یک جعبه نگهداری می‌شد. در مقطعی دین روبروی این جعبه ایستاد و با خود در مورد باز کردن آن کلنجار می‌رفت که در نهایت این شجاعت را برای باز کردن آن پیدا کرد. با انجام این کار، صدای شمشیر شنیده شد که از او سوال کرد که آیا حاضر است این شمشیر را حمل کند.

قابلیت‌ها

شمشیر سیاه دارای خصوصیات جادویی است و می‌تواند حامل خود را تبدیل به شوالیه سیاه کند.

صفحات دیگر