ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حلقه اسلینگ

اشتراک‌گذاری

حلقه اسلینگ

Sling Ring

حلقه اسلینگ - دنیای سینمایی مارول

مالکان

استادان هنرهای جادویی

کاربران

فرد عتیق
کارل موردو
وانگ
ند لیدز

حلقه اسلینگ (Sling Ring) یک جفت حلقه‌ی جادویی برای دو انگشت است که قابلیت ایجاد یک دروازه بُعدی به مکان یا بعد دیگر را دارد.

قابلیت‌ها

حلقه اسلینگ توسط استادان هنرهای جادویی و به منظور تسهیل سفرهای دور استفاده می‌شود، به طوری که یک دروازه موقتی به مقصد مورد نظر باز می‌شود. این حلقه‌ها در انگشت اشاره و وسط از دست چپ قرار می‌گیرند. هر حلقه به شکل منحصر به فردی برای هر کاربر ساخته می‌شود.

صفحات دیگر