ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ترازوی عدالت

اشتراک‌گذاری

ترازوی عدالت

Scales of Justice

ترازوی عدالت - دنیای سینمایی مارول

کاربران

نمایش‌ها

سریال مون نایت

ترازوی عدالت (Scales of Justice) یک ترازوی باستان مصری است که قلب روح را در برابر پر حقیقت قضاوت می‌کند تا تشخیص دهد که آیا فرد شایسته‌ی ورد به آرو است یا خیر.

تاریخچه

زمانی که مارک اسپکتور و استیون گرانت در دوات با تاورت روبرو شدند، ترازوی عدالت برای قضاوت شایستگی ورود آن‌ها به آرو مورد استفاده قرار گرفت. این ترازو در مورد آن‌ها متوازن نشد و از همین رو اسپکتور و گرانت به رویدادهای دشوار گذشته خود رجوع کردند. پس از کشف خاطرات پنهان گذشته همچنان ترازو هم‌سطح نشد و از این رو اوراح گمشده به قایق آن‌ها حمله کردند تا اسپکتور و گرانت را با خود ببرند. اما در مقطعی گرانت برای نجات دادن اسپکتور خود را قربانی کرد که این موضوع باعث توازن ترازو شد و اسپکتور اجازه پیدا کرد تا به مزرعه نی‌ها ورود کند.

صفحات دیگر