ویکی God of War

تامور (Thamur)

اشتراک‌گذاری

تامور

Thamur

تامور (Thamur) - God of War

جنسیت

مذکر

مکان تولد

یوتون‌هایم (احتمالا)

نژاد/گونه

خانواده

هریمتور (پسر)

وضعیت

مرده

تامور (Thamur) یوتونی بود که قبل از مرگش اقدام به ساخت دیواری پیرامون یوتون‌هایم کرد تا در جنگ بین غول‌ها و آسیر محافظی برای مردمش در مقابل ثور باشد.

او به «بزرگ‌ترین سنگ‌تراشی که دنیا به خود دیده » مشهور است.

زندگی‌نامه

Thamur هنگام ساختن دیوار تنها پسرش هریمتور را برای کمک آورد چرا که اعتقاد داشت به تنهایی نمی‌تواند آن را تمام کند. با این وجود هریمتور که قلب یک جنگجو داشت و نه یک سازنده از کمک به پدرش امتناع کرد. این موضوع باعث ایجاد بحث و جدل بین پدر و پسر شد و مشت زدن Thamur به پسرش باعث شد تا هریمتور از پدرش فرار کند. تامور پشیمان و شرمنده به دنبال او رفت و در کمال ناامیدی در میدگارد گم شد و فریادهای او توجه ثور را به او جلب کرد. بعد از حمله‌ی ثور به او، تامور روی ابزار اسکنه خود افتاد و کشته شد. با سقوط بدن بزرگ او و از آن جا که او یک غول یخی بود بخش بزرگی از سرزمین پیرامون در یخ فرو رفت. با وجود این که سقوط او یک تصادف بود اما ثور تمام اعتبار کشتن او را برای خود به دست آورد و مدعی بود که تمام این اتفاق با برنامه‌ریزی او انجام شده است.

کریتوس و آترئوس این داستان را از زبان میمیر شنیدند، کسی که همچنین آن‌ها را به سوی جسد تامور برد. کریتوس و پسرش برای باز کردن اتاق‌هایی به نوک اسکنه تامور احتیاج داشتند اما مهم‌تر از آن این ابزار برای باز کردن دروازه یوتون‌هایم مورد نیاز بود. نوک اسکنه زیر یخ ضخیم دفن شده بود و کریتوس به سختی موفق شد آن را به دست آورد. به دنبال همین اقدام کریتوس سر و صدایی ایجاد شد که توجه مگنی و مودی را به خود جذب کرد. کریتوس موفق شد مگنی را بکشد و قطعه مورد نیاز خود را به دست آورد.

در زمانی دیگر وقتی که یورمونگاند، کریتوس و آترئوس را از دهانش بیرون انداخت، آن‌ها باری دیگر در نزدیکی مکان مرگ تامور بودند. بالدر و فریا نیز به آن جا رسیده بودند و جنگی میان بالدر و کریتوس در گرفت. زمانی که آترئوس به طوری سهوی طلسم نامیرایی بالدر را شکست، فریا پریشان شد و برای جلوگیری از ادامه نبرد جسد تامور را احیا کرد. تامور حتی در اقدامی برای جدا کردن کریتوس و بالدر، اسکنه را از سرش بیرون کشید.

در نهایت با فرمان فریا، تامور از نفس یخی خود استفاده کرد تا کریتوس و آترئوس را منجمد کند، اما آترئوس یورمونگاند را فرا خواند و با حمله‌ی او تامور کشته شد.

دانستنی‌ها

  • ظاهرا تامور بعد از احیا شدن زنده نبود و تنها بدنش توسط فریا کنترل می‌شد چرا که ظاهرش همچنان مرده و بی‌حس بود. بر خلاف او، میمیر سرش توسط فریا احیا شد و کاملا زنده به نظر می‌رسید.
  • یک حمله‌ی رونی را می‌توان از برادران دورف خریداری کرد که نام آن «نفس تامور» است.