بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اژدهایان

اشتراک‌گذاری
اژدهایان

اژدها موجوداتی خزنده و قدرتمند هستند که در بازی خدای جنگ (۲۰۱۸) حاضر هستند و ساکن میدگارد هستند. آن‌ها همچنین در خدای جنگ راگناروک در سایر قلمروها از جمله واناهایم حضور دارند.

خدای جنگ (۲۰۱۸)

در مجموع پنج اژدها در بازی حضور داد. یکی از آن‌ها متعلق به بالدر است و هنگام نبرد دوم او با کریتوس این اژدها آسیب می‌بیند و سقوط آن به زمین باعث مرگش می‌شود. لاشه‌ی این اژدها در بازی می‌تواند یافته شود و کریتوس قادر است یک اشک اژدها را از بدن او بردارد.

Hrӕzylr دیگر اژدها و یکی از باس‌های بازی God of War است. او در اولین رویارویی‌اش با کریتوس و آترئوس راه آن‌ها را به قله‌ی کوه باز می‌کند. اژدها مدتی دیده نشد تا زمانی که کریتوس و پسرش آن را در حال تهدید سیندری یافتند و وارد مبارزه با آن شدند.

سه اژدهای دیگر در مناطق مختلف میدگارد حضور دارند که که به زنجیر کشیده شده‌اند و هدف آزادسازی آن‌ها است. مکان‌های استقرار این سه اژدها انجمن والکری‌ها، کونوسگارد و ویدرگارد است.

خدای جنگ راگناروک

در خدای جنگ راگناروک چندین اژدها در رنگ‌ها و انواع مختلف حاضر هستند. یکی از آن‌ها حتی به نبرد راگناروک می‌پیوندد و به عنوان یک دشمن عمل می‌کند. علاوه بر این، چندین اژدها به عنوان باس در ماموریت‌های جانبی ظاهر می‌شوند که به واناهایم و الف‌هایم حمله کرده‌اند. یکی از آن‌ها با نام Everlasting را فقط می توان در سوارتالف‌هایم و با استفاده از یک آیتم به نام میراث اسطوره‌ای (Mythical Heirloom) بیدار کرد. یک اژدهای نهایی نیز به نام Pale One وجود دارد که تحت فرمان ریون کیپر است، یک رِوننت که به اودین خدمت می‌کند، و این اژدها در قالب یک ماموریت جانبی و بعد از کشتن تمام زاغ‌های اودین می‌تواند شکار شود.

اژدهایان شناخته‌شده

 • Hræzlyr
 • Dagsetr
 • Fafnir
 • Reginn
 • Otr
 • Nidhogg
 • Dreki/Drekar
 • Wyverns/Wyverns
 • Dodher Wyvern/Dodher Wyverns
 • Lindwyrm/Lindwyrms
 • Gravel Belly
 • The Crimson Dread
 • Crag Jaw
 • The Corpse Eater
 • Slag Horn
 • The Ash Tyrant
 • The Pale One
 • The Everlasting
صفحات دیگر