ویکی God of War

هل-واکرها

اشتراک‌گذاری

هل-واکر

Hel-Walker

هل-واکرها - God of War

هل-واکرها (Hel-Walkers)‌ جنگجویانی مرده (undead) در خدای جنگ و خدای جنگ راگناروک هستند.

آن‌ها روح‌هایی از هل‌هایم هستند که شیوع آن‌ها پس از فاسد شدن والکری‌ها توسط اودین و ناتوانی آن‌ها در رسیدگی به وظایف‌شان، اتفاق افتاد. بدون حضور والکری‌ها برای حفظ تعادل قلمروها، تعداد هل-واکرها به سرعت شروع به افزایش کرد و باعث شد تا بسیاری از آن‌ها در میدگارد ظاهر شوند و منجر به ویرانی‌های بزرگ شوند.

شرح

هل‌واکرها دشمنانی انسان‌نما با رنگ آبی و سفید و مقاوم در برابر یخ هستند. آن‌ها اغلب در برابر حملات تبر لویاتان مقاوم هستند و برای فرونشاندن آن‌ها نیاز به مشت یا تیغه‌های آشوب است.

صفحات دیگر