ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هریست

اشتراک‌گذاری

هریست

Hrist

هریست - God of War

عنوان

والکری لرزه

جنسیت

مونث

نژاد

مکان

آسگارد
والهالا

صداپیشه

اریکا لیندبک

هریست (Hrist) یک والکری معرفی شده در خدای جنگ راگناروک است. با وجود این که بسیاری از خواهران او توسط کریتوس و آترئوس آزاد شدند، اما او یکی از آخرین والکری‌هایی بود که همچنان به اودین وفادار باقی ماند. او در کنار خواهر دیگرش میست تا زمان مرگ با بی‌رحمی دستورات پدر همگان را انجام داد برای آسگارد مبارزه کرد و سرانجام ناگزیر با اسپارتان و پسرش درگیر شد.

هریست و میست هر دو در گینونگاگپ و در اواخر رویدادهای بازی حاضر هستند و به دستور اودین در کمین کریتوس و پسرش هستند. اگرچه این والکری‌ها خود را حریفانی سرسخت نشان دادند و تقریبا موفق ظاهر شدند، اما هریست در نهایت زیر چنگال‌های آترئوس که تبدیل به خرس شده بود تکه تکه شد. با مرگ او، آسگارد یکی از آخرین دارایی‌های ارزشمند خود را پیش از وقوع راگناروک از دست داد.

صفحات دیگر