ویکی God of War

اینگرید

اشتراک‌گذاری

اینگرید

Ingrid

اینگرید - God of War

دارندگان

اودین (قبلا)
لوکی (مختصر)

نوع سلاح

شمشیر با ادراک

اینگرید (Ingrid) یک شمشیر دارای ادراک است که زمانی متعلق به فریر، خدای ونیر بود اما این سلاح سرانجام در اختیار اودین قرار گرفت. زمانی که لوکی به آسگارد آمد، اودین این شمشیر را به او هدیه داد. بعدا در زمان راگناروک، اینگرید به فریر بازگردانده شد و آخرین بار برای مقابله با شمشیر غول‌آسای راگناروک دیده شد.

تاریخچه

فریر این شمشیر را در جوانی خود ساخت و آن را با انگیزه‌ها و اشتیاق خاص خود آغشته کرد. قرن‌ها او سوگند خورده بود که این شمشیر را فقط با مرگ یا پس از تحقق عشق زندگی خود کنار بگذارد. اودین با تبدیل شدن به زیباترین شخصی که فریر تاکنون دیده بود، این اتفاق را رقم زد و اینگرید را از آن خود کرد. بعدها اودین برای به دست آوردن اعتماد لوکی، این شمشیر را به او داد. این شمشیر هم بلافاصله با این قهرمان یوتون پیوند خورد.

قابلیت‌ها

ویژگی شناخته شده اینگرید این است که قابل ربودن نیست و باید به عنوان یک هدیه و با میل از دارنده قبلی به فرد دیگر برسد.

اینگرید مانند دو سلاح میولنیر و لوایاتان می‌تواند شناور شود، و همین طور مالک آن قادر به فراخوانی آن است. این شمشیر تا حدی دارای استقلال حرکتی است.

زمانی که این شمشیر در اختیار فریر بود، او امکان پرواز را پیدا کند.