بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میوه‌های شیطانی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گومو گومو نو می . - وان پیس

گومو گومو نو می

گومو گومو نو می (Gomu Gomu no Mi) که در اصل با عنوان هیتو هیتو نو می، مدل: نیکا شناخته می‌شود، یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به «خدای خورشید» افسانه‌ای نیکا شود و ویژگی‌هایی به دست آورد که بدنش را همانند خصوصیات لاستیک کند. دولت جهانی […]
اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی . - وان پیس

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی (Inu Inu no Mi, Model: Okuchi no Makami) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد به طور ترکیبی یا کامل تبدیل به یک خدای گرگ باستانی شود. این میوه به طور تصادفی توسط یاماتو مصرف شد. همان طور که کایدو اشاره […]
جیکی جیکی نو می . - وان پیس

جیکی جیکی نو می

جیکی جیکی نو می (Jiki Jiki no Mi) یک میوه از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان ایجاد نیروهای مغناطیسی و استفاده از آن‌ها برای کنترل فلز را می‌دهد. این میوه توسط یوستاس کید خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها ایجاد یک بازوی بزرگ از قراضه‌های فلزی کاربر قادر به تولید میدان‌های مغناطیسی است […]
سورو سورو نو می . - وان پیس

سورو سورو نو می

سورو سورو نو می (Soru Soru no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر اجازه می‌دهد با ارواح انسانی تعامل داشته باشد و آن‌ها را دستکاری کند. این میوه قبلا توسط کارمل خورده شد، اما بعد از مرگ کارمل قدرت آن به شارلوت لینلین منتقل شد. قدرت‌ها و ضعف‌ها قدرت‌ها قدرت […]
سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل . - وان پیس

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل (Sara Sara no Mi, Model: Axolotl) یک میوه شیطانی از نوع زوئن است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به یک اکسولوتل (سمندر) ترکیبی یا یک اکسولوتل کامل تبدیل شود. این میوه توسط اسمایلی، حیوان دست‌آموز سزار دلقک خورده شد اما پس از مرگش رها شد.
ایتو ایتو نو می . - وان پیس

ایتو ایتو نو می

ایتو ایتو نو می (Ito Ito no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان ایجاد و دستکاری رشته‌های نخی را می‌دهد، و او را تبدیل ب یک انسان رشته‌ای می‌کند. این میوه توسط دن‌کیشوت دوفلامینگو، شیچیبوکای سابق خورده شد. قدرت این میوه اولین بار در آرک جایا و چند بار […]
گورو گورو نو می . - وان پیس

گورو گورو نو می

گورو گورو نو می (Goro Goro no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به برق را می‌دهد، و کاربر را به یک انسان برقی تبدیل می‌کند. بنا بر گفته‌ی نیکو روبین این میوه از معدود قدرت‌های «شکست‌ناپذیر» است. این میوه توسط انل خورده شده […]
موکو کوکو نو می . - وان پیس

موکو کوکو نو می

موکو کوکو نو می (Moku Moku no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر اجازه ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به دود را می‌دهد. این میوه توسط اسموکر خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها همانند سایر میوه‌های لوگیا، کاربر می‌تواند در زمان حمله به او از قابلیت این میوه برای تبدیل […]
اسمایل . - وان پیس

اسمایل

اسمایل‌ها (SMILEs) میوه‌های شیطانی مصنوعی زوئن هستند که از ماده SAD ساخته شده‌اند. آن‌ها قبلا توسط دن‌کیشوت دوفلامینگو و سزار دلقک تولید می‌شد و در انحصار و مورد مصرف اعضای دزدان دریایی جانوران بود. اسمایل‌ها مثل میوه‌های شیطانی استانداد نام خاصی ندارند و در عوض با عنوان «اسمایل (گونه حیوانی)» به آن‌ها اشاره می‌شود.
میوه شیطانی مصنوعی . - وان پیس

میوه شیطانی مصنوعی

میوه‌های شیطانی مصنوعی میوه‌هایی ساخته دست بشر هستند که هدف از ساخت آن‌ها این است که همانند میوه‌های شیطانی طبیعی قدرت‌هایی ویژه را به مصرف‌کننده بدهد. ساخت میوه‌های شیطانی مصنوعی تاکنون دوبار اتفاق افتاده است. یک بار این چنین میوه‌ای توسط وگاپانک، دانشمند بزرگ داشته شد که یک شکست تلقی شد؛ اما این میوه بعدا توسط […]
هیتو هیتو نو می، مدل: دایبوتسو . - وان پیس

هیتو هیتو نو می، مدل: دایبوتسو

هیتو هیتو نو می، مدل: دایبوتسو (Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به یک دایبوتسو (یک بودای غول‌پیکر طلایی) شود. این میوه توسط سنگوکو، فرمانده ناوگان سابق مارین‌ها خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها قدرت اصلی این میوه تبدیل شدن به یک بودای […]
توری توری نو می، مدل: ققنوس . - وان پیس

توری توری نو می، مدل: ققنوس

توری توری نو می، مدل: ققنوس (Tori Tori no Mi, Model: Phoenix) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر قدرت تبدیل شدن به یک ققنوس یا ققنوس ترکیبی را می‌دهد. این میوه توسط مارکو مصرف شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها قدرت‌ها این میوه شیطانی قدرت تبدیل شدن به یک ققنوس بزرگ […]
ریو ریو نو می، مدل: آلوسور . - وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: آلوسور

ریو ریو نو می، مدل: آلوسور (Ryu Ryu no Mi, Model: Allosaurus) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک آلوسور ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط اکس دریک خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر این میوه قادر به تبدیل شدن به یک دایناسور […]
زوشی زوشی نو می . - وان پیس

زوشی زوشی نو می

زوشی زوشی نو می (Zushi Zushi no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر اجازه می‌دهد نیروهای گرانشی را ایجاد و دستکاری کند. این میوه توسط ایشو که بیشتر با نام فرمانده فوجیتورا شناخته می‌شود، خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها قابلیت این میوه به کاربر اجازه می‌دهد تا هر موجود […]
ماگو ماگو نو می . - وان پیس

ماگو ماگو نو می

ماگو ماگو نو می (Magu Magu no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر اجازه‌ی ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به گدازه را می‌دهد، و او را تبدیل به یک انسان ماگما می‌کند. این میوه توسط ساکازوکی، فرمانده ناوگان مارین که قبلا با نام آکاینو شناخته می‌شد خورده شده است. قدرت‌ها […]
کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی . - وان پیس

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی (Kumo Kumo no Mi, Model: Rosamygale Grauvogeli) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک روزامایگیل گراووگلی (یک سرده از عنکبوت‌های منقرض‌شده) به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط بلک ماریا خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر […]
نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو . - وان پیس

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقودندان (Neko Neko no Mi, Model: Saber Tiger) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ببر چاقودندان به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط هوز هو خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر قادر به تبدیل شدن به […]
ریو ریو نو می، مدل: ترانادن . - وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن (Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ترانادن (بی‌دندان‌بال) ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط کینگ خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر این میوه امکان تبدیل شدن به یک ترانادن، خزنده‌ای درنده، […]
ریو ریو نو می، مدل: پکی‌سفالوسور . - وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: پکی‌سفالوسور

ریو ریو نو می، مدل: پکی‌سفالوسور (Ryu Ryu no Mi, Model: Pachycephalosaurus) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک پکی‌سفالوسور به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط اولتی خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها این میوه کاربر را قادر می‌کند تا تبدیل به یک پکی‌سفالوسور، دایناسوری دوپایی […]