ویکی ناروتو / بوروتو

کنجوتسو (Kenjutsu)

اشتراک‌گذاری
کنجوتسو (Kenjutsu) - ناروتو / بوروتو

کنجوتسو (Kenjutsu – به معنای: فنون شمشیر) مرتبط به فنونی است که بر استفاده از شمشیر دلالت دارد و کاربران آن می‌توانند شینوبی یا سامورایی باشند. کنجوتسو به منظور دستیابی به تاثیر ویرانگر می‌تواند در کنار تایجوتسو، نینجوتسو، فوینجوتسو، جریان چاکرا و حتی گنجوتسو مورد استفاده قرار گیرد. این فنون شاخه‌ای از بوکیجوتسو محسوب می‌شود.

کل نیروی نظامی ملت سرزمین آهن را سامورایی تشکیل می‌دهند که همه‌ی آن‌ها در زمینه‌ی کنجوتسو تجربه دارند. برخی دهکده‌های شینوبی مثل کوکوگاکوره نیز به ترویج استفاده از کنجوتسو می‌پردازند، همین طور به دلیل وجود سنت هفت نینجای شمشیرزن مه، تمام اهالی دهکده‌ی کیریگاکوره از دوران کودکی نسبت به آموختن کنجوتسو تلاش می‌کنند.