ویکی ناروتو / بوروتو

تکنیک خلق همه چیز

اشتراک‌گذاری

تکنیک خلق همه چیز

Creation of All Things Technique

تکنیک خلق همه چیز - ناروتو / بوروتو

طبقه‌بندی

طبیعت

رهاسازی یین-یانگ

دسته

مکمل

جوتسوی مشتق

تکنیک خلق همه چیز (Creation of All Things Technique) تکنیکی مربوط به هاگورومو اوتسوتسوکی بود که به او امکان می‌داد خیال را به واقعیت تبدیل کند. فرایندی که او توضیح داده است در ابتدا شامل تخیل و انرژی معنوی است که اساس چاکرای یین برای ایجاد اشکال فیزیکی از نیستی است. سپس، به کار گرفتن حیات و انرژی فیزیکی صورت می‌گیرد که اساس چاکرای یانگ است. در واقع جانوران دم-دار با این تکنیک و از چاکرای ده-دم آفریده شده‌اند.

در انیمه، هنگام استفاده از این توانایی موجودات ایجاد شده بسیار کوچک هستند و توسط یک انرژی سبز-رنگ شبیه به ماگاتاما احاطه شده‌اند.

دانستنی‌ها

  • گفته شده است که ایزاناگی بخشی از کاربرد این تکنیک است.
  • بنا به گفته اوبیتو اوچیها، دانای شش طریقت از این توانایی برای ایچاد بسیاری از موجودات دیگر غیر از جانوران دم-دار استفاده کرده است.