ویکی ناروتو / بوروتو

اوراشیکی اوتسوتسوکی

اشتراک‌گذاری

اوراشیکی اوتسوتسوکی

Urashiki Ōtsutsuki

اوراشیکی اوتسوتسوکی - ناروتو / بوروتو

گونه

موجود آسمانی

ککی گنکای

بیاکوگان
رینگان

گونه طبیعت

رهاسازی برق
رهاسازی باد
رهاسازی یین

قابلیت منحصر به فرد

تکرار فنون از چاکرای سایرین

اوراشیکی اوتسوتسوکی (Urashiki Ōtsutsuki) عضوی از خانواده اصلی قبیله اوتسوتسوکی است.

بیوگرافی اوراشیکی

آرک در برابر موموشیکی

پس از این که اوراشیکی به همراه بقیه اعزام شد، او به ماه رفت و در آنجا با تونری اوتسوتسوکی دیدار کرد. اوراشیکی به تونری گفت که خاندان اصلی در طول این هزاره همه چیز را نظاره کرده است. او همچنین به اقدامات جنجالی که تونری در گذشته انجام داده بود نیز اشاره کرد و همچنین به او گفت که از کاری که با پسر پرنسس بیاکوگان انجام داده با خبر است. این موضوع باعث عصبانیت تونری شد و او به اوراشیکی حمله کرد، با این حال او توسط چوب چاکرای اوراشیکی بی‌حرکت شد. پس از آن اوراشیکی ماه را به مقصد زمین ترک کرد.

دیدار اوراشیکی با تونری

اوراشیکی با آگاهی از سرنوشت میوه چاکرا و کاگویا، به موموشیکی و کینشیکی نزدیک شد. آن‌ها در مقطعی به محل برگزاری آزمون‌های چونین حمله کردند. اوراشیکی توسط گارا و چوجورو در دامی گرفتار شد و مجبور شد از رینگان خود استفاده کند و فرار کند. چند روز بعد از این حادثه اوراشیکی به محل درخت خدا و جایی که موموشیکی کشته شده بود رفت. او اظهار کرد که بوروتو اوزماکی همان پسری است که تونری او را تحت نظر داشته و این که او می‌تواند در آینده تهدیدی برای قبیله‌ی اوتسوتسوکی باشد.

آرک اسکورت تک-دم

اوراشیکی اوتسوتسوکی
رویارویی اوراشیکی با شوکاکو

اوراشیکی مدتی بعد از گرفتن عروسک‌های تونری تصمیم گرفت به کشور باد برود و شوکاکو را مورد هدف خود قرار دهد. در آنجا او با ساسوکه و گارا روبرو شد و مبارزه‌ای بین آن‌ها شکل گرفت. اوراشیکی مانع فرار کازکاگه شد و تمرکزش روی گرفتن چاکرای آن‌ها بود. در مقطعی بوروتو در صحنه حضور پیدا کرد و اوراشیکی به او حمله کرد. ساسوکه برای محافظت از شاگردش جلو آمد اما اوراشیکی با قلاب خود موفق شد بدن ساسوکه را سوراخ کند و چاکرای او را تصاحب کند، او همچنین ساسوکه را به بعد دیگری فرستاد. زمانی که اوراشیکی قصد داشت چاکرای بیشتری از گارا بگیرد، شینکی در نبرد مداخله کرد.

در نهایت اوراشیکی به طور موقت توسط گارا مهر و موم شد. بوروتو و شینکی با دستور گارا مسئول اسکورت شوکاکو به کشور آتش شدند. زمانی که اوراشیکی از مهر و موم خارج شد اقدام به جستجوی نقاط مختلف برای یافتن این دو گنین شد. او در نهایت آن‌ها را پیدا کرد و ابتدا حمله‌ای به شینکی کرد و متوجه شد که این فقط یک کلون بوده است. او پی برد که آن دو او را گول زده‌اند و شینکی در واقع به همراه شوکاکو به سمت کشور آتش در حرکت است. با این حال اوراشیکی که بوروتو را روبروی خود می‌دید سعی او را به عنوان گروگان بگیرد و از این طریق معامله‌ای با پدر او یعنی ناروتو انجام دهد. در فرصتی که او با بوروتو درگیر بود، شینکی موفق شد شوکاکو را به کشور آتش برساند و به سرعت به سمت بوروتو بازگردد. او به موقع به محل درگیری رسید و بوروتو را از اقدام اوراشیکی برای گرفتن چاکرایش نجات داد. دو گنین مبارزه‌ای را با اوراشیکی آغاز کردند اما علی‌رغم اقدامات موثرشان قادر به برابری با او نبودند. در نقطه‌ای جوگان بورتو در چشم راستش واکنشی نشان داد که شگفتی اوراشیکی را به همراه داشت. اوراشیکی در مقاطعی از دروازه‌های بُعدی خود استفاده کرده بود همین موضوع به ساسوکه اجازه داد تا خود را آزاد کند. با حضور ساسوکه در میدان نبرد، اوراشیکی مجبور به عقب‌نشینی شد.

آرک بازگشت به گذشته

بعدها اوراشیکی دوباره احیا شد و حتی بیش از قبل برای ربودن چاکرای جانوران دم‌دار مصمم شد. او این بار توجه‌اش به ناروتو و چاکرای کوراما جلب شد و تصمیم گرفت برای تصاحب آن به کونوهاگاکوره برود.