بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیناک

اشتراک‌گذاری

شیناک

Shinnok

شیناک - مورتال کمبت

جنسیت

مذکر

خاستگاه

سکونت

سلاح‌ها

ناگیناتا (MK4, MKG)
نیزه (MKA)
داس استخوانی (MKX)
نیزه استخوانی (MKX)

شیوه‌های مبارزه

کوو شو (MK:A)
تقلید

بازی‌ها

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (باس)
Mortal Kombat 4 (باس قابل بازی)
Mortal Kombat Gold (باس قابل بازی)
MK: Armageddon
Mortal Kombat (2011) (شخصیت غیرقابل بازی)
Mortal Kombat X (باس قابل بازی)
Mortal Kombat Mobile
Mortal Kombat 11 (شخصیت غیرقابل بازی)
Mortal Kombat: Onslaught

بازیگر

استیو بران (MK4، MKG)
گری وینگرت (MKM:SZ)
راینر شونه (فیلم دوم)
کنوت هورویتز (MK:A)
کن لالی (MK 2011)
تروی بیکر (MKX، MK11)
رابین اتکین داونز (MKL:BOTR، MKL:CM)

شیناک (Shinnok) شخصیتی در مجموعه بازی مبارزه‌ای مورتال کمبت است. او یک خدای ارشد مرگ انتقام‌جو و قدرتمند است که به دنبال مرگ و نابودی در همه قلمروها است.

اولین حضور او مربوط به بازی Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero است که نقش باس نهایی را داشت. او اولین بار به عنوان یک شخصیت قابل بازی در مورتال کمبت ۴ حضور داشت که همچنین در این بازی باس و آنتاگونیست اصلی بازی بود.

او در کنار شائو کان به عنوان اصلی‌ترین آنتاگونیست مجموعه ایفای نقش می‌کند. شیناک همچنین به عنوان آخرین باس و یک شخصیت قابل بازی در مورتال کمبت ایکس (MK X) حضور دارد.

درباره‌ی شیناک

شیناک یکی از پلیدترین موجودات مورتال کمبت است. او خدای ارشد مرگ و شخصی قدرتمند و کینه‌توز است.

برخلاف شائو کان، شیناک کم‌تر متکی به اقدامات خشن و القای ترس است، بلکه بیشتر به قدرت‌های جادویی، آثار باستانی و دستکاری‌های سحرآمیز متکی است. او فرمانروای ندررلم است و قادر است هر موجودی را به انتخاب خود جعل هویت کند، او همین طور قادر به تبدیل شدن به شیطانی بزرگ است. به همین سبب او فردی زیرک و حیله‌گر است که از طریق افراد می‌تواند رویدادهای مختلف را دستکاری کند. برای مثال او کوان چی را مجبور کرد تا شائو کان را متقاعد کند که بر خلاف نظر خدایان ارشد قلمروی ارث‌رلم را با اوت‌ورلد ادغام کند. در نتیجه جنگ در گرفته باعث شد تا هر دوی قلمروها به شدت تضعیف شوند و در برابر هجوم ندررلم به رهبری شیناک آسیب‌پذیر شوند.

شیناک خواستار این است که پیروانش ایمان راسخ و وفاداری کامل به او داشته باشند. اگر فردی در این باره تامل کند یا حتی پتانسیل یک تهدید را داشته باشد شیناک بدون تردید او را خواهد کشت. او در این مورد ممکن است حتی بی‌رحم‌تر و خشن‌تر از شائو کان باشد.

او فررزند کرونیکا، یک تایتان و نگهبان زمان، و همین طور برادر ستریون، یک خدای ارشد است. در هنگام رویدادهای مورتال کمبت ۱۱ مشخص شد که کرونیکا هر دو فرزندنش را برای توازن عالم ایجاد کرده است، به این شکل که شیناک مدافع مرگ و سیاهی است و ستریون مدافع زندگی و سفیدی است.

این طرح استراتژیک الهی تمام قلمروها را درگیر جنگ کرد، در واقع هدف این طرح به شکلی بود که تمام قلروها باید به طور مداوم با هم می‌جنگیدند. تبعید شدن شیناک نیز در حقیقت بخشی از نقشه مادرش بود که توسط ستریون به انجام رسید.

زمانی که اقدامات غیرقابل بازگشت ریدن از جمله سر بریدن شیناک باعث عدم تعادل عالم شد، کرونیکا خودش ورود پیدا کرد و سعی کرد با پاک کردن زمان عصر جدیدی را شکل دهد که در آن شیناک و ستریون برای همیشه با هم دوئل کنند.

قدرت شیناک در مقام یک ساحره تنها با افرادی چون شنگ سون، دلیا، شائو کان، و کوان چی می‌تواند هم تزار باشد.

بیوگرافی

مورتال کمبت ایکس: «هزاران سال پیش، نبردی در ارث‌ریلم بین ریدن، خدای تندر و محافظ این قلمرو، و شیناک، یک خدای مرتد که به دنبال غلبه بر تمام واقعیت بود، درگرفت. ریدن پیروز شد و او و خدایان ارشد شناک را در ندررلم محبوس کردند. ۲۵ سال پیش، شیناک از بند خود فرار کرد و به قلمروی ارث‌رلم که در جنگ با اوت‌ورلد ضعیف شده بود حمله کرد. ریدن و همتای او فوجین موفق شدند شیناک را در سنگ طلسم خودش زندانی کنند. اما نیروهای دیگری وجود دارند که به دنبال این سنگ هستند تا از آن به عنوان منبع قدرت استفاده کنند، نیروهایی که روابط دوستانه‌ای با ارث‌رلم ندارند.

صفحات دیگر