ویکی مورتال کمبت

سنگ طلسم شیناک

اشتراک‌گذاری
سنگ طلسم شیناک

سنگ طلسم شیناک (Amulet of Shinnok) نیرومندترین طلسم در تمام قلمروها است. این جواهر و سلاح فوق‌العاده توسط شیناک، خدای ارشد سقوط کرده ساخته شده است.

کارکرد

سنگ طلسم شیناک یکی از قدرتمندترین سلاح‌های عالم مورتال کمبت است. زمانی که شیناک و دیگر خدایان ارشد جنگی را علیه هستی یگانه آغاز کردند، این سلاح توسط شیناک مورد استفاده قرار گرفت. فردی که حامل این سنگ طلسم نفرین شده باشد نیروی خارق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. برای نمونه زمانی که شیناک حامل این سنگ بود قدرت اصلی او که جاودانگی است به جاودانگی خالص تبدیل شد، به این ترتیب او قادر به احیا کردن خود بود و شکست دادن او ناممکن شده بود. دیگر قابلیت این سنگ امکان تلپورت شدن از طریق دروازه‌ها است، دروازه‌هایی که مقصد آن‌ها می‌تواند هر جایی از قلمروها باشد.

در تایم‌لاین جدید، این سنگ طلسم قادر بود موجودات را در خودش به دام بیندازد. همچنین این سنگ امواج شیطانی را از خود ساطع می‌کرد که به شکل فوری موجودات صغیر را از بین می‌برد. ریدن در مقاطعی استفاده از برخی قابلیت‌های این سنگ را نشان داده است.