دنیای سینمایی مارول

اوکویه (Okoye)

اشتراک‌گذاری

اوکویه

Okoye

اوکویه (Okoye) - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

چیکادی

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

عنوان

ژنرال

وابسته به

دورا میلاجه
قبیله مرزی

نمایش در

بازیگر

دانای گوریرا

اوکویه (Okoye) ژنرال دورا میلاجه و رئیس نیروهای مسلح و هوشمند واکاندا است. بعد از تاج‌گذاری تچالا، اوکویه به او پیوست تا یولیسس کلا را ردگیری کند. بعد از این که اریک کیل‌مانگر بر تچالا غلبه کرد، او گرفتار تناقض میان دوستی‌اش با تچالا یا خدمت به پادشاه جدیدش یعنی کیل‌مانگر شد. تچالا خیلی زود بازگشت و اوکویه نیز به او ملحق شد تا علیه کیل‌مانگر مبارزه کند و سرانجام تچالا با موفقیت تخت سلطنت را پس گرفت.

زمانی که تانوس و نیروهایش به زمین رسیدند تا با زور سنگ ذهن را از ویژن بگیرند، اوکویه خیلی زود در کنار شاهش و انتقام‌جویان مجبور به دفاع از واکاندا شد. آن‌ها در این مسیر ناموفق بودند اگرچه اوکویه یکی از بازماندگان بود.

دی پی بشکن تانوس، اوکویه تحت فرمان ناتاشا رومانوف به انتقام‌جویان پیوست، در حالی که به طور همزمان رهبری دورا میلاجه در واکاندا را نیز بر عهده داشت. در سال ۲۰۲۳ پس از اقدام هالک در احیای افرادی که با بشکن تانوس از بین رفته بودند، اوکویه با پیوستن به تچالا و واکاندایی‌ها در نبرد زمین شرکت کرد و به انتقام‌جویان کمک کند. او در این مقطع موفق شد کورویوس گلیو را به شدت مجروح کند. اوکویه پس از پایان جنگ و با وجود ناقص شدن انتفام‌جویان به واکاندا بازگشت تا خدمتگذاری به تچالا را ادامه دهد.