ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوکویه

اشتراک‌گذاری

اوکویه

Okoye

اوکویه - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

فرشته نیمه‌شب
چیکادی

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

عنوان

ژنرال (قبلا)

وابسته به

دورا میلاجه (قبلا)
قبیله مرزی
فرشتگان نیمه‌شب

بازیگر

دانای گوریرا

اوکویه (Okoye) ژنرال سابق دورا میلاجه و رئیس نیروهای مسلح و اطلاعات واکاندا است. بعد از تاج‌گذاری تچالا، اوکویه به او پیوست تا یولیسس کلا را ردگیری کند. بعد از این که اریک کیل‌مانگر بر تچالا غلبه کرد، او گرفتار تناقض میان دوستی‌اش با تچالا یا خدمت به پادشاه جدیدش یعنی کیل‌مانگر شد. تچالا خیلی زود بازگشت و اوکویه نیز به او ملحق شد تا علیه کیل‌مانگر مبارزه کند و سرانجام تچالا با موفقیت تخت سلطنت را پس گرفت.

زمانی که تانوس و نیروهایش به زمین رسیدند تا با زور سنگ ذهن را از ویژن بگیرند، اوکویه خیلی زود در کنار شاهش و انتقام‌جویان مجبور به دفاع از واکاندا شد. آن‌ها در این مسیر ناموفق بودند اگرچه اوکویه یکی از بازماندگان بود.

دی پی بشکن تانوس، اوکویه تحت فرمان ناتاشا رومانوف به انتقام‌جویان پیوست، در حالی که به طور همزمان رهبری دورا میلاجه در واکاندا را نیز بر عهده داشت. در سال ۲۰۲۳ پس از اقدام هالک در احیای افرادی که با بشکن تانوس از بین رفته بودند، اوکویه با پیوستن به تچالا و واکاندایی‌ها در نبرد زمین شرکت کرد و به انتقام‌جویان کمک کند. او در این مقطع موفق شد کورویوس گلیو را به شدت مجروح کند. اوکویه پس از پایان جنگ و با وجود ناقص شدن انتفام‌جویان به واکاندا بازگشت تا خدمتگذاری به تچالا را ادامه دهد.

با مرگ تچالا و تهدید نیمور، وظیفه‌ی حفاظت از واکاندا و ویبرانیوم دوباره بر دوش اوکویه افتاد. او به همراه شوری تلاش کرد تا از ریری ویلیامز در برابر تالوکان محافظت کند، اما شوری در نهایت دستگیر شد. اوکویه به دلیل بی‌احتیاطی و به خطر انداختن شاهزاده، توسط راموندا از مقام ژنرالی دورا میلاجه محروم شد. اوکویه به دنبال راه نجاتی برای خود، در طول جنگ تالوکان و واکاندا که باعث جان دادن راموندا شد، به مبارزه ادامه داد. او به همراه آنکا با استفاده از زره‌هایی که توسط شوری ساخته شده بود، تبدیل به فرشتگان نیمه‌شب شدند و در طول نبرد نهایی با تالوکان جنگیدند. همچنین اوکیه اورت راس را که به دلیل کمک به واکاندا دستگیر شده بود نجات داد.

صفحات دیگر