ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسکول و هاتی

اشتراک‌گذاری

اسکول و هاتی

Sköll and Hati

اسکول و هاتی - God of War

نام مستعار

آورندگان شب و روز

جنسیت

مذکر

نژاد

یوتون (غول‌های گرگ)

خانواده

هروویتنیر (پدر)

مکان

فضا (ظاهرا)

حضور در

اسکول و هاتی (Sköll and Hati) دو غول گرگ هستند که در خدای جنگ (۲۰۱۸) و خدای جنگ راگناروک حضور دارند.

توصیف

زمانی که اسکول و هاتی توله بودند، اودین آن‌ها را اسیر کرد و به منظور اداره کردن پدر آن‌ها یعنی فنریر که دشمنی برای آسیر بود، آن‌ها را در لانه‌ای از آسگارد نگه‌داری کرد.

زمانی که خورشید و ماه همچنان می‌تابیدند، اودین از اسکول و هاتی استفاده کرد و با به کارگیری یک جادوی کن آن را به آسمان فرستاد تا ماه و خورشید را تعقیب کنند. پیش‌بینی شده است روزی که اسکول و هاتی طعمه‌های خود را شکار کنند آن روز شروع رخداد راگناروک خواهد بود.

به دلیل این که اودین گرگ‌ها را کنترل می‌کند، بنابراین او باور دارد که راگناروک را نیز کنترل می‌کند. با این حال کریتوس با کشتن بالدر باعث شد تا فیمبول‌وینتر (زمستان سه ساله) صدها سال زودتر از واقعه‌ی پیش‌بینی شده‌ی راگناروک شروع شود. با وجود این رویداد فرض می‌شود که اسکول و هاتی به تعقیب خود ادامه دهند.

صفحات دیگر