God of War

اسکول و هاتی (Sköll and Hati)

اشتراک‌گذاری

اسکول و هاتی

Sköll and Hati

اسکول و هاتی (Sköll and Hati) God of War

نام مستعار

آورندگان شب و روز

جنسیت

مذکر/مونث

نژاد

غول-گرگ

خانواده

فنریر (پدر)
هل (عمه)
یورمونگاند (عمو)
کریتوس (پدر پدربزرگ)
فی (مادر پدربزرگ)
لوکی (پدربزرگ)
انگربودا (مادربزرگ)

وضعیت

زنده

مکان

فضا (احتمالا)

حضور در

God of War 2018 (اشاره و تصویر)

اسکول و هاتی (Sköll and Hati) دو گرگ غول هستند که در God of War 2018 به آن‌ها اشاراتی می‌شود.

توصیف

زمانی که اسکول و هاتی توله بودند، اودین آن‌ها را اسیر کرد و به منظور اداره کردن پدر آن‌ها یعنی فنریر که دشمنی برای آسیر بود، آن‌ها را در لانه‌ای از آسگارد نگه‌داری کرد.

زمانی که خورشید و ماه همچنان می‌تابیدند، اودین از اسکول و هاتی استفاده کرد و با به کارگیری یک جادوی کن آن را به آسمان فرستاد تا ماه و خورشید را تعقیب کنند. پیش‌بینی شده است روزی که اسکول و هاتی طعمه‌های خود را شکار کنند آن روز شروع رخداد راگناروک خواهد بود.

به دلیل این که اودین گرگ‌ها را کنترل می‌کند، بنابراین او باور دارد که راگناروک را نیز کنترل می‌کند. با این حال کریتوس با کشتن بالدر باعث شد تا فیمبول‌وینتر (زمستان سه ساله) صدها سال زودتر از واقعه‌ی پیش‌بینی شده‌ی راگناروک شروع شود. با وجود این رویداد فرض می‌شود که اسکول و هاتی به تعقیب خود ادامه دهند.